Warning
This page is located in archive.

Vězňovo dilema

Téma je vysvětleno v 1. přednášce v prvním výukovém týdnu. Vězňovo dilema a jeho varianty se vyskytují v mnohé literatuře a každý si může najít alternativy, které mu nejvíce vyhovují. Dobrý startovní bod ke studiu problému je určitě relevantní stránka na Wikipedii. Dobrý úvod do teorie her a vysvětlení základního názvosloví nabízí český text [Pelis2008] nebo [Binmore-2014].

Doporučujeme projít interaktivní úvod do her typu Vězňovo dilema.

Formulace úlohy

Naprogramujte hráče (agenta), který bude hrát opakovanou nekooperativní dvouhráčovou hru. Na vstupu je známa matice zisků (payoff matrix), počet opakování může, ale nemusí být předem znám. Cílem je maximalizovat svůj zisk, tedy získat co nejvíce bodů z payoff matice (součet přes všechny iterace všech partií).

Podrobnější specifikace hráče a turnajů, které se budou hrát.

Odevzdávání

Úloha má dvě odevzdání, termíny jsou vidět v BRUTE:

  1. Jednoduchý hráč, který splňuje formální požadavky, tj. je schopen hrát (úloha 03_PD_hrac).
  2. Chytrý hráč, který bude hrát proti všem ostatním. Jeho hlavním úkolem je obehrát ostatní, získat největší zisk (úloha 04_PD_tur).
courses/b4b33rph/cviceni/veznovo_dilema/start.txt · Last modified: 2022/09/29 13:59 by xposik