Warning
This page is located in archive.

Hodnocení a termíny

Odevzdání 1 (Korektně hrající hráč)

Termín odevzdání úlohy je v BRUTE.

Hodnocený výkon min max poznámka
Správné umístění kamene 4 4 Položení kamene v souladu s pravidly. Program položí kámen na pole, kam je možné podle pravidel hrát.

Odevzdání 2 (Turnajový hráč)

Termín odevzdání úlohy je v BRUTE.

Požadavky

 • hráč musí hrát korektně
 • metoda MyPlayer.move() nesmí sama měnit předaný stav hrací desky board, smí z něj jen číst
 • limit 1 sekunda na 1 tah (průměrné CPU)
 • limit 60 sekund na konstruktor hráče (metoda init)
 • zahrání neplatného tahu znamená ztrátu zápasu
 • překročení časového limitu znamená ztrátu zápasu
 • hráči mají zakázáno používat další vlastní výpočetní vlákna

Bodové hodnocení

Hodnocení je rozděleno takto:

 1. Minimální úspěšné splnění úlohy vyžaduje hráče, který dělá korektní tahy v každém stavu hrací plochy.
 2. Manuální hodnocení je rozloženo na hodnocení přístupu a myšlenky (tj. algortimus) a na hodnocení kódu (clean code).
 3. Automatické hodnocení je založeno na sehrání partií se 4 reprezentativními řešeními (random, greedy, heuristic, alpha-beta)
 4. Turnajové hodnocení je založeno na výsledku v turnaji proti ostatním hráčům.

Automatické hodnocení hráče

 • hráč sehraje 3 partie (každou o 30 hrách) s algoritmy reprezentujícími typově odlišná řešení. Hodnoceni budete za výsledek jednotlivých partií. Konkrétně budete hrát s:
  • náhodným hráčem: získáte až 2b
  • greedy hráčem: získáte až 2b
  • heuristickým hráčem: získáte až 2b

Jak dlouho bude ohodnocení hráče trvat?

Odevzdal/a jsem stejného hráče znovu a mám jiný počet bodů. Jak to?

Základní informace o turnaji

 • hraje se systémem každý s každým na hracím poli o velikosti 8×8
 • zápas se skládá ze dvou setů - v prvním začíná hráč “A”, v druhém začíná hráč “B”
 • za vítězství v zápase 2 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů
 • Pozdě odevzdaní hráči se neúčastní turnaje a mají automaticky za turnaj 0 bodů!
Hodnocený výkon min max poznámka
Kvalita algoritmu 0 10 Ruční ohodnocení algoritmu cvičícím. Hodnotí se především myšlenka, přístup, struktura implementace a další kvalitativní vlastnosti algoritmu.
Kvalita kódu 0 6 Komentáře, struktura, elegance, čistota kódu, vhodné pojmenování proměnných…
Partie s danými algoritmy 0 6 Úspěšnost proti daným algoritmům v rámci AE.
Pořadí v žebříčku v turnaji s ostatními studenty 1(0) 6 Turnaj prověří sofistikovanost navržených algoritmů, body rozdělíme do šestin, 1-2-3-4-5-6. Pokud hráč pro chybu nedokáže hrát v turnaji, pak 0 bodů.
courses/b4b33rph/cviceni/reversi/hodnoceni_a_terminy.txt · Last modified: 2023/11/27 10:11 by xposik