Warning
This page is located in archive.

PyCharm

PyCharm je vývojové prostředí pro Python vyvíjené firmou JetBrains. Existuje ve 3 verzích:

  • EDU edition
  • Community edition
  • Professional edition

EDU edition je k dispozici zdarma a je určena pro výukoové účely. Obsahuje minimální postačující soubor funkcí, aby začínající uživatel nebyl zahlcen. Community edition je k dispozici zdarma, má méně funkcí než professional, ale pro účely tohoto předmětu je zcela dostačující. Pokud byste chtěli vyzkoušet i placenou verzi professional, můžete využít školní licenci, která dává možnost studentům a zaměstnancům ČVUT produkt využívat pro nekomerční účely. Licenci najdete na serveru http://download.cvut.cz. Po přihlášení ji najdete v nabídce pod položkami Produkty dostupné studentům > JetBrains > PyCharm.

Založení projektu v PyCharm

Používáte-li k vývoji v Pythonu prostředí PyCharm, doporučujeme vám vytvořit si pro řešení úlohy projekt. PyCharm tak bude schopen lépe analyzovat váš kód a udržovat stav vaší práce mezi jednotlivými sezeními.

Při vytváření projektu dejte pozor, abyste vybrali správnou verzi interpreteru Pythonu!

Tutoriály k vytváření projektů v PyCharm na stránkách JetBrains:

Stručný postup:

Spouštění skriptů v PyCharm

Existuje celá řada možností, jak skript/program spustit. Každá se hodí na něco jiného, má své výhody a nevýhody.

Spouštění v Python shellu

Spustí skript, jako byste jej řádek po řádku napsali do konzole Pythonu:

Konfigurace pro běh a ladění

Run/Debug Configurations:

Spouštění pomocí nástroje Run

Skript spustí v nové instanci Pythonu:

Spouštění testů v PyCharm

Opět existuje několik způsobů, jak testy spustit. Vyberte si ten, který vám nejvíc vyhovuje.

Spuštění testů z jednoho modulu v Python shellu

Spustí testy v jednom modulu:

Spuštění testů jednoho modulu v nástroji Test

Spustí testy v jednom modulu.

2017-11-30: Dnes jsme zjistili, že v učebně 307 v PyCharm Community tato možnost nefunguje správně. Pokud narážíte na podobné problémy, zkuste si běhovou konfiguraci nadefinovat ručně (viz následující popis). Stačí použít Target Python s názvem testovaného modulu, např. test_readClassificationFromFile. Možnost s Target Path občas nefunguje.

Spuštění všech testů v adresáři (projektu) najednou v nástroji Test

Spustí všechny testy.

courses/b4b33rph/tutorialy/python/pycharm.txt · Last modified: 2023/09/18 11:22 by xposik