Warning
This page is located in archive.

Odevzdání jednoduchého hráče.

Nejpozději týden před odevzdáním finálního hráče pro turnaj byste měli mít funkčního alespoň nejjednoduššího hráče, hrajícího bez paměti. Pokud v průběhu týdne vidíte, že se k tomuto cíli neblížíte, neváhejte a během cvičení o problému diskutujte se cvičícím. Diskuse je významně efektivnější, pokud budete mít připravenu sadu konkrétních otázek.

Hráč musí splňovat specifikaci. Je stejná pro toto odevzdání i pro finální odevzdání hráče do turnaje. Hráč tedy musí být schopen hrát, na jeho inteligenci nezáleží. Pokud hráč splňuje specifikaci (viz checklist níže), získáváte 2 body. Za inteligenci hráče, míněno nad rámec triviální konstantní odpovědi, a za dobře čitelný a komentovaný kód můžete získat další 2 body.

Doporučujeme provést kontrolu kompatibility se specifikací. Pro udělení 2 bodů potřebuje váš hráč splnit všechny následující body:

  • modul se musí jmenovat player.py 1),
  • třída hráče musí mít neprázdný popisný řetězec (docstring), který není delší než 80 znaků,
  • instanci třídy MyPlayer lze vytvořit s 1 vstupním argumentem (payoff maticí),
  • instanci třídy MyPlayer lze vytvořit s 2 vstupními parametry (payoff matice, počet iterací),
  • metoda move() vrací True a nebo False, tedy logický typ Boolean,
  • metoda record_last_moves() existuje a je schopna přijmout dva vstupní parametry.
1)
Připomínáme, že odevzdáváte pouze tento soubor a žádný jiný. Soubor také nesmí být vnořen do dalšího podadresáře.
courses/b4b33rph/cviceni/veznovo_dilema/03_pd_hrac.txt · Last modified: 2020/10/05 13:47 by kostkja2