Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Krátká videa

Video 01a

 • 2:36 nible → nibble
 • 3:36 unsigned long int = 4b → závisí na systému AMD64 Windows 4b, AMD64 Linux 8b. Na různých systémech se mohou lišit i jiné datové typy
 • 4:02 řečeno 746 biliónů → zápis je správně 18.446.744.073.709.551.615
 • 5:02 posunuty indexy → 20 až 27 je 0D; 28 až 215 je 0C; 216 až 223 je 0B a 224 až 231 je 0A
 • 6:17 endien → endian
 • 11:17 řečeno 318 → myšleno 389
 • 13:20 11 bitů → číslo 2437 je ve dvojkové soustavě zapsáno pomocí 12 bitů: 100110000101

Video 01b

 • 2:50 zapsáno na obou stranách -M/2 → na pravé straně má být jen M/2
 • 5:19 Riple carry Adder→ Ripple-carry adder
 • 6:15 výstupní carry bity označený Ci-1 → Ci
 • 12:53 řečeno 13*22 → 13*23

Video 02

 • 2:40 obráceně to platí → neplatí
 • 4:36 exponent -100 → -101
 • 6:25 1.01e-132 → 1.01e-131

Video 03

 • 2:33 (float) 0xAC020000 == -1.85e-12
 • 13:10 zbývá 24 bitů → 14 bitů pro rozšíření znaménka

Video 04a

 • 1:32 0,3 ms → 0,3 ns

Video 04b

 • 0:48 virtuální prostor je rozdělen na stránky, oblasti v RAM se jmenují rámce
 • 1:43 od 0 do 1 048 576 → od 0 do 1 048 575
 • 2:32 Transaction Lookaside Buffer → Translation L. B.
 • 3:51 8 množin → správně řečeno 16 množin
 • 5:04 1 + 11 + 11 → 11 + 11
 • 5:06 režie stránkování byla 11 → 12

Video 05

 • 9:10 execute nepoužije hodnoty z předchozí fáze → použije se hodnota registru 10
 • 9:43 přeposlána hodnota registru 8 → registru 9

Video 06

 • 1:30 C kód: pole[i]=pole[i+8] → pole[i+8]=pole[i]
 • 8:45 řečeno vpravo → vlevo
 • 9:50 průchod kódem, i když podmínka $8=4 je splněna, v takovém případě cyklus skončil. Dále ve videu je už to změněno (4 → 5)

Video 07

 • 14:46 nejspodnější bit 0 → 1

Video 08

 • 7:51 u page_mask chybně napsaná bitová negace
 • 9:31 F FFFF FFFF → FFFF FFFF

Video 09

Video 10

 • 0:30 v C kódu chybí dělitel (2)
 • 11:28 funkce má pět lokálních proměnných → čtyři lokální proměnné

Video 11

 • 0:26 Čip Intel 8086 byl vytvořen v roce 1978

Video 12

courses/b35apo/knowbase/errata/start.txt · Last modified: 2021/06/09 13:00 by barabda1