Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

RNDr. Petr Štěpán, Ph.D.

Kontakt

Konzultace

Konzultace jsou možné kdykoliv na Karlově náměstí (viz. kontakt) po předchozí domluvě (email).

courses/b35apo/teacher/stepan/start.txt · Last modified: 2021/01/23 09:54 (external edit)