Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Autentizace a autorizace, zápis do souboru

Přednáška práce se soubory
Autentizace přednáška [PDF]

Příklad autentizace pomocí session zip . TODO pro pečlivého studenta: dodělejte spojení s DB.

Příklad autentizace pomocí session bez OOP zip

courses/b6b39zwa/lectures/10/start.txt · Last modified: 2018/10/09 18:33 by xklima