Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Rezerva (odpadne), případně AJAX

Přednáška: PDF

Příklady: ZIP, další příklady: ZIP.

courses/b6b39zwa/lectures/14/start.txt · Last modified: 2018/10/01 15:02 (external edit)