Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Semestrální práce

Zadaní

  • Zadání si volí studenti sami, důležité je, aby vytvořená semestrální práce splňovala níže uvedená kritéria.
  • Pro začátečníky jsme připravili jako inspiraci vzorové zadání. Zadání je však myšleno jako ukázka, rozhodně nechceme, aby všichni studenti měli právě toto zadání.
  • Zadání musí být schváleno cvičícím do 3. výukového týdne včetně.

Poznámka pro studenty:

Pokud jste v tvorbě dynamického webu začátečník a s PHP nemáte žádné zkušenosti, zvolte si jednoduché zadání podle vzoru. Je lepší, když funkcionalita vaší práce bude omezená, důležité je, aby práce splňovala stanovená kritéria a vy jste ji byli schopni napsat dobře a při tom se naučit základní principy tvorby webových aplikací.

Semestrální práce v průběhu semestru

Požadavky na semestrální práci

Zásadní požadavky

  • Student musí prokázat, že práci udělal sám!
  • Práce musí fungovat v plném rozsahu. Pokud pokročilý student odevzdává jen některou podčást většího celku, musí toto být jasně řečeno již v zadání práce.
  • Serverová strana aplikace musí být v PHP
  • Kód musí být dokumentován

Při nesplnění těchto požadavků nelze práci odevzdat.

Kritéria hodnocení

Hodnocení

  • Maximum: 50 bodů
  • Minimum na odevzdání: 30 bodů

Odevzdávání semestrální práce

Semestrální práce se odevzdává do začátku zkouškového období, tj. do 13. 1. 2019.

Forma odevzdání

Vyplněním formuláře (jeho URL cvičící pošle e-mailem).

Práce musí být umístěna na veřejně přístupném serveru, ideálně na wa.toad.cz. Nezapomeňte, že součástí práce je i dokumentace a volitelně automaticky generovaná dokumentace.

Pozdní odevzdání semestrální práce

Odevzdání práce do začátku zkouškového období je bez penalizace. Za pozdější odevzdání semestrální práce se strhává 1 bod za každý pracovní den ve zkouškovém období.

courses/b6b39zwa/classification/semestralka.txt · Last modified: 2019/01/22 02:36 by mudrama1