Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Aktuality

Zadani samostane prace M. Mudra

Vytvorte stranku, ktera bude obsahovat založky (ideální např ty z JqueryUI) Záložky budou mít název a stránka, kterou bude jednotlivá záložka obsahovat bude mít nadpis, a ještě nějaký doplňkový text. Jednotlivé záložky se budou načítat z DB. Povinné záložky, které se zobrazují pořád jsou: +, Calendar, vyhledávač

  • Záložka + zobrazuje formulář pro přidání záložek do DB (jméno, nadpis a text)
  • Záložka Calendar zobrazuje kalendář z domácího úkolu.
  • Záložka vyhledávač obsahuje políčko s napovídáním (napovídá třeba názvy záložek)
courses/b6b39zwa/news/start.txt · Last modified: 2018/10/01 15:02 (external edit)