Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Samostatná práce

Vaším úkolem bude udělat chatovou aplikaci. Aplikace bude obsahovat stránku registrace, přihlášení, detail uživatele a samotnou stránku chatových zpráv. Veškerá perzistence zpráv se předpokládá do souborů. Struktura souborů je plně ve vaší moci - pozor však, aby podporovala veškerou potřebnou funkcionalitu. Veškeré použité funkce by měly být v samostatném souboru (souborech) pro zvýšení znovu-použitelnosti v budoucnu, či na jiných stránkách. V průběhu implementace můžete zanedbat security aspekty authentikace uživatelů (solení hesla, správa db atp.)

Authentikace

Každý uživatel se zaregistruje a zadá následující údaje

 • Uživatelské jméno (povinný údaj)
 • Heslo (povinný údaj)
 • přezdívku, pod kterou chce vystupovat (povinný údaj)
 • Celé jméno uživatele (volitelný údaj)
 • Email (volitelný údaj)

Při registraci se počítá s tím, že se nemohu zaregistrovat s uživatelským jménem, které již existuje. Při registraci nového uživatele se počítá s tím, že jeho heslo bude ověřeno dvakrát (pro kontrolu proti překlepům)

V průběhu přihlašování uživatel zadává pouze uživatelské jméno a heslo. Na stránku zpráv a detailu svého uživatele se uživatele v žádném případě nesmí dostat bez ověření identity (authentikace)

Chatová stránka

Veškeré chatové příspěvky se vypíší do stránky. Každá chatová zpráva má u sebe následující údaje:

 1. Datum, kdy byla přidána,
 2. Uživatel, který zprávu napsal
 3. Samotná zpráva.

Zároveň chatová stránka dole obsahuje formulář pro přidání nové zprávy. Po klepnutí na datum u libovolné zprávy, je uživateli (klidně na nové stránce) zobrazen kalendář se zvýrazněným datem, kdy byla zpráva napsaná. Kalendář musí být vlastní tvorby (nelze využít knihovny) - jedná se o kalendář z domácího úkolu.

Detail uživatelského účtu

stránka obsahuje detail aktuálně přihlášeného uživatele. Jedná se pouze o výpis údajů zadaných při registraci

Bodové hodnocení

Každý student může získat až 10 bodů za samostatnou aktivitu. Body můžete získat za libovolné téma i částčně (je tedy možné udělat třeba pouze authentikaci a nastylování chatové aplikace - za 4 body)

 • [2b] - Authentikace uživatele (registrace, login a stránka detailu uživatele)
 • [2b] - Funkcionalita chatu (přidávání zpráv, výpis zpráv atp.)
 • [2b] - Javascriptová kontrola formulářů (kontrola formátu emailu, maximální délky řetězců, kontrola prázdných řetězců)
 • [2b] - Funkce kalendáře pro jednotlivé zprávy
 • [2b] - Nastylování chatu tak, aby zprávy ode mě byly na pravé straně a zprávy od ostatních na levé straně. Barevné oddělení pozadí zpráv
courses/b6b39zwa/teacher/mudrama1/individualtask.txt · Last modified: 2018/10/01 15:02 (external edit)