Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Jazyk(y) (X)HTML

Úlohy - HTML 5

  • statické HTML stránky:
  • navrhněte strukturu dokumentu, který odpovídá obrázku (pouze HTML, ne formátování pomocí CSS).

  • vytvořte tuto HTML stránku - v HTML 5 - obrázky a text bez HTML značek jsou v podadresáři “resources” web.zip

    • jaké značky jsou určeny k dokumentaci změn?
    • zkontrolujte validnost

HTML5 pokračování

Tato část cvičení se věnuje věcem specifickým pro HTML5. Cílem bude utvořit novou stránku, využívající HTML5 značky header, footer, nav, section, article, aside, figure, figcaption a zkontrolovat ji ve validátoru. Zkusit, jak se bude validátor chovat při různém doctype.

Odkazy

  1. zkontrolujte validnost vámi vytvořených stránek a opravte VŠECHNY chyby i WARNINGY
  2. zajistěte, aby byl formulář plně ovladatelný z klávesnice
courses/b6b39zwa/tutorials/02/start.txt · Last modified: 2018/10/08 21:37 by mudrama1