Warning
This page is located in archive.

Cvičení z Optimalizace

Příklady počítané na cvičení

Náplní cvičení je procvičení látky z přednášek formou příkladů řešených na tabuli. Příklady jsou většinou vyvěšeny (viz plán cvičení) týden předem. Na cvičení se připravujte, tj. přečtěte si příslušné kapitoly ze skript a zkuste vyřešit doma co nejvíce z vyvěšených příkladů.

Domácí úlohy

Na některých cvičeních dostanete domácí úlohu (viz plán cvičení). Vaším úkolem je úlohu naprogramovat v Matlabu a odevzdat fungující matlabský kód a (pro většinu úloh) zprávu.

  • Kód musí fungovat tak, jak je specifikováno v zadání. Speciálně, pokud je v zadání požadováno, jaké má být jméno, vstupní parametry a výstupní parametry matlabské funkce řešící danou úlohu, tak to dodržte! Je dovoleno používat pouze základní matlabské funkce, tj. ne funkce ze speciálních toolboxů (např. ze symbolického toolboxu).
  • Zpráva musí obsahovat odpovědi na otázky uvedené v zadání, nic více a nic méně. Pište stručně a přesně. Zpráva musí mít přijatelnou kvalitu jak po matematické tak po jazykové stránce. Zprávy odevzdávejte ve formátu PDF a pište je nejlépe v LaTeXu.

Zprávy a kód je nutno odevzdat do jednoho týdne ode dne zadání. Odevzdává se pomocí odevzdávacího systému. Úlohy se bodují, přičemž hodnotíme jak věcnou tak formální správnost kódu a zprávy. Pozdní odevzdání penalizujeme kvadratickou pokutou $\frac{n}{14}(\frac{n}{7}+1)$ bodů (zaokrouhleno na půlbody), kde $n$ je počet dnů zpoždění. Tedy za první týden zpoždění 1 bod dolů, za další týden zpoždění další 2 body dolů, atd. Hodnocení nejde do záporných bodů: získáte-li za úlohu nejméně 1 bod před penalizací, po penalizaci z ní máte aspoň 1 bod.

Kdo úlohu odevzdá ale ohodnotíme mu ji 0 body (tedy jako věcně a/nebo formálně nevyhovující), musí ji opravit a odevzdat znovu. Zpoždění se penalizuje stejně jako pozdní odevzdání, ale nepočítá se do něj doba, kterou úloha strávila u učitele.

Pokud odevzdáte domácí úlohu bez zpoždění, opravíme ji do dvou týdnů od odevzdání (jinak to prosím urgujte emailem u svého cvičícího). Pokud odevzdáte úlohu se zpožděním, dobu opravy negarantujeme.

Plán cvičení

č. 101,102,A4:101 103,104,105 106,107 108 Obsah (kap. skript) Cvičení ze skript Dom. úloha
01 01.10. 03.10. 04.10. 05.10. Úvod. Formulace opt. úloh (1). Maticová algebra (2). 1.1 d,g,h,i; 2.1; 2.3; 2.4; 2.7; 2.8; (2.9)
02 08.10. 10.10. 11.10. 12.10. Lineární a afinní podprostor a zobrazení (3). 3.1; 3.2; 3.3; 3.5 a; (3.7 a,b;) 3.9; 3.10 a,b
03 15.10. 17.10. 18.10. 19.10. Ortogonalita (4). 4.1; 4.2; 4.3 (nedělat numericky); 4.8; 4.9; 4.10; 4.17; 4.15; 4.16;
04 22.10. 24.10. 25.10. 26.10. Nehomogenní lin. soustavy (5). 5.1; 5.2 (nedělat numericky); 5.3 b,c,g,h; 5.4; 5.5 c,d; 5.10; 5.14 DÚ1
05 29.10. 31.10. 01.11. 02.11. Spektrální rozklad a kvadratické funkce (6). 6.1 (jen jedna); 6.4; 6.7 (jen jedna); 6.8; 6.9; 6.13 a; 6.18; 6.22 DÚ2
06 05.11. 07.11. 08.11. 09.11. Proložení bodů podprostorem (7) 7.1; 7.3 a; 7.4; 7.8; 7.9; 7.11; 7.12 a,b DÚ3
07 12.11. 14.11. 15.11. 16.11. Nelineární funkce a zobrazení, lokální extrémy (8) 8.4; 8.5 (vybrané); 8.6 a; 8.7; 8.8 (vybrané); 8.10; 8.11 a,c; 8.12; 8.16 (vybrané); 8.19 (vybrané); 8.20; 8.21; (8.22; 8.2)
08 19.11. 21.11. 22.11. 23.11. Volné lokální extrémy (9) 9.1; 9.2 vybrané; 9.3; 9.4; 9.6; 9.7; 9.8; 9.10 DÚ4
09 26.11. 28.11. 29.11. 30.11. Lokální extrémy vázané rovnostmi (10) 10.1d; 10.4c; (10.5d;) 10.7; (10.10;) 10.11a (, b); 10.16; 10.18
10 03.12. 05.12. 06.12. 07.12. LP: úvod a použití 11.1; 11.2 a,b; 11.3 c,d,e (,i); 11.4 a,c,f; 11.5; (11.8;) 11.10; (11.9; 11.14) DÚ5
11 10.12. 12.12. 13.12. 14.12. Konvexní množiny a mnohostěny 12.1 a,b,c,e,g; 12.2 vybrané; 12.5; 12.7 a,b,d; (12.8; 12.9)
12 17.12. 19.12. 20.12. 21.12. Konvexní mnohostěny, simplexová metoda 12.10; 12.11; 13.1; 13.3; 13.4; 13.5; 13.8 (jen inicializovat); 13.10 DÚ6
13 07.01. 02.01. 03.01. 04.01. Dualita v LP 14.1 a; 14.2; 14.3 a,b,e(některé),f (a dále co se stihne)
14 09.01. 10.01. 11.01. Konvexní funkce. Konvexní optimalizace. 15.1 a,b,d; 15.3 a,b,c,e; 15.8; 15.9; 15.10; 15.11 a; 16.1 vybrané; 16.3; 16.4

Hodnocení cvičení

Podmínky zápočtu:

  • Docházka na cvičení je povinná. Absence je povolena pouze v dobře zdůvodněných případech.
  • Dosažení alespoň 1 bodu z každé domácí úlohy. Jinými slovy, všechny úlohy nutno odevzdat s funkčním kódem a smysluplnou zprávou.

Za každou úlohu dostanete 1-10 bodů. Celkový počet těchto bodů se pak vydělí konstantou tak, aby max. počet bodů z domácích úloh za celý semestr byl 30. Tyto body se pak podílí na známce z předmětu.

Plagiátorství

Při řešení domácích úloh je zakázáno: přebírat řešení (kód nebo text) od jiných studentů (z letošního i minulých let) nebo z webu, poskytovat je jiným studentům, dávat je kamkoliv na web. Na druhou stranu vám nezakazujeme se o látce spolu bavit (např. na diskusním fóru), naopak to doporučujeme - bavte se ale jen o matematice, ne o kódu.

Každý je odpovědný za to, že se jeho dílo nedostane do rukou jinému. V případě odhalení bude potrestán i ten, kdo dal dílo k dispozici. Za důkaz lze považovat už to, že nebudete schopni vysvětlit, jak váš kód funguje.

Odhalení plagiátu má za následek neudělení zápočtu. Opakované plagiátorství může vést k disciplinárnímu řízení. Viz obecná pravidla o plagiátech a opisování.

courses/b33opt/cviceni/start.txt · Last modified: 2019/01/07 10:33 by wernetom