Warning
This page is located in archive.

(DÚ3) Metoda PCA

Co potřebujete udělat:

  • Přečtěte si zadání úlohy.
  • Z gitlabu si stáhněte vstupní data a ostatní soubory pro tuto úlohu.
  • Výstupem této domácí úlohy je PDF zpráva a .m soubory napsané pro řešení úloh (PDF zpráva je hlavním výsledkem. Struktura .m souborů není tentokrát předepsaná, ale odevzdávají se jako součást řešení). Při psaní zprávy se držte pravidel uvedených na stránkách cvičení.
  • Zabalte .pdf a .m soubory do ZIP a nahrajte do upload systému.
courses/b33opt/cviceni/domaci_ulohy/pca1/start.txt · Last modified: 2018/11/03 10:41 by drbohlav