Warning
This page is located in archive.

Doplňující literatura

Kromě vašich zápisek z přednášek a skript doporučujeme tyto zdroje:

  • Učebnici a slajdy z kursu Introduction to Matrix Methods ze Stanfordské university. Celý kurs je o úplných základech lin. algebry a metodě nejmenších čtverců, které jsou ilustrovány na spoustě praktických a zajímavých úloh. Velmi doporučujeme učebnici vytisknout a přečíst, berte to téměř jako povinnou součást kursu!
  • Vybrané pasáže z kursu Introduction to Linear Dynamical Systems ze Stanfordské university. Většina látky je za rámec našeho předmětu, ale jsou tam hezké pasáže o lineární algebře a nejmenších čtvercích. K dispozici jsou slajdy i videopřednášky. Doporučujeme přednášky 2-6, 9, 15-17.
  • Pro opakování a hlubší studium maticové a lineární algebry je výborná kniha Carl D. Meyer: Matrix Analysis and Applied Linear Algebra. Dříve šlo stáhnout PDF ze stránky autora, dnes už to nejde - ale stále snad možno stáhnout jinde na webu.
  • Stephen Boyd and Lieven Vandenberghe: Convex Optimization. Pokrývá konvexní optimalizaci, ale není v ní např. podrobně lineární programování. Pokročilejší kniha, ale přemýšlivému studentu z FEL je přístupná. Inženýrský přístup, mnoho aplikací. Doporučujeme Appendix A a odstavce 1, 2.1., 2.2., 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1, 6.2, 6.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5. Ke knize náleží kurs Convex Optimization I se slajdy a videopřednáškami!
courses/b33opt/literatura.txt · Last modified: 2018/10/02 15:46 by wernetom