Warning
This page is located in archive.

Jak získat LP solver

Pro vyřešení některých domácích úkolu potřebujete program na řešení LP. Máte tyto možnosti:

  1. (Doporučená volba) SeDuMi solver volně ke stažení zde. Instalace:
    1. Stáhněte zip soubor a rozbalte ho do zvoleného adresáře.
    2. Nastavte k adresáři cestu příkazem addpath. Od teď můžete používat funkci sedumi řešící LP ve standardní formě, na kterou musíte úlohu převést.
  2. Linprog solver můžete získat použitím CVUT multilicence Matlabu.
courses/b33opt/cviceni/lpsolver.txt · Last modified: 2018/12/13 15:10 by wernetom