Warning
This page is located in archive.

\[ \def\_#1{\mathbf{#1}} \def\bb#1{\mathbb{#1}} \]

Tento domácí úkol je převzatý z předmětu EE263 na Stanfordu (viz sekce Homework). Soubor domácích úkolů z tohoto předmětu je v tomto souboru.

Vy budete řešit úlohu 7.1. V úloze zmíněný soubor si stáhněte zde: gauss_fit_data.m. Postupujte přesně podle zadání, tedy vyřešte body a), b). Zprávu (s odpovědí na teoretické otázky) ve formátu PDF a matlabský kód odevzdejte do odevzd. systému. Další pokyny:

  • Opět se snažte napsat matlabský kód co nejkratší. Použijte co nejméně cyklů (for, while), měl by stačit jen jeden (hlavní cyklus Gauss-Newtonovy metody).
  • Pokud byste si chtěli úlohu ulehčit tak, že někde stáhnete implementaci Gauss-Newtonovy metody a tu použijete, tak to nedělejte. Jednak byste se na tom méně naučili a jednak by vám to práci spíše přidělalo než ulehčilo.
courses/b33opt/cviceni/domaci_ulohy/ee263/gaussfit.txt · Last modified: 2018/09/19 13:27 (external edit)