Warning
This page is located in archive.

Matlab v předmětu Optimalizace

Na cvičeních budete používat systém Matlab, který sdružuje prostředky pro výpočty, vizualizaci, ladění a programování numerických úloh. Jedná se o široce rozšířeným systémem pro vědecko-technicé výpočty. Je používán na více než 3500 universitách a ve stovkách velkých firem, koukněte např. sem nebo na wikipedii.

Jak ho získat

Matlab není zadarmo. Nicméně student si může doma zadarmo nainstalovat multilicenci ČVUT Matlabu s pomocí Hlavního přístupového hesla. Pozor: Multilicenci FEL nepoužívejte, protože není určena pro výuku.

Multilicence vyžaduje ČVUT IP (147.32.x.x), tedy při práci musíte být připojení na vnitřní síť ČVUT. Doma toho lze dosáhnout tak, že si nainstalujete klienta VPN (Virtual Private Network).

Jak se ho naučit

Matlab není obtížný. Nebudeme vás jej učit na cvičení, ale naučte se jej prosím sami doma:

Tyto tutorialy si na začátku semestru opravdu nastudujte, neignorujte to! Zbytek se naučíte používáním a častým vypisováním dokumentace příkazem 'help'.

Existuje nepřeberné množství dalších materiálů o Matlabu na webu. Nadšenci ocení knihu o numerickém počítání v Matlabu. Užitečné je vědět, jak psát rychlý matlabský kód.

Není nutné mít nejposlednější verzi Matlabu, spíše je to na škodu. Pro naše účely by stačila i prastará (rok 1992) verze 4.0.

Matlab má integrované prostředí: příkazové okno, grafiku, editor a debugger. I když to svádí k velmi časté práci myší, tak ten správný způsob práce je z příkazové řádky. Z té zadáváme příkazy, vypisujeme proměnné, spouštíme kód. Jednou z mála výjimek je debugger, který je pohodlnější obsluhovat myší.

Kód vám typicky nebude chodit “na první zapojení”. I když programovací jazyk je syntakticky jednoduchý, význam příkazů může být složitý, díky použití maticového zápisu. Matlab umožňuje velice hutný zápis a tedy už jediný řádek programu může dělat velmi mnoho. Proto je třeba kód ladit kousek po kousku. Každý kousek (pokud možno každý řádek) je nutno pečlivě otestovat: vypsat si vektory a matice před a po jeho vykonání a zkotrolovat, zda splňují všechny matematické vztahy, které mají splňovat.

Mnozí studenti neumějí programovat, ať už v Matlabu nebo jiném jazyku. Těm mohou být užitečné rady o psaní a ladění programu (i když jsou určené pro jiný předmět).

courses/b33opt/cviceni/matlab/start.txt · Last modified: 2018/10/04 13:29 by wernetom