Warning
This page is located in archive.

Optimalizace (B0B33OPT + A4B33OPT)

Novinky

  • Body ze čtvrté zkouškové písemky jsou v Brute. Písemky budou k náhledu v úterý 19.2. mezi 13:00 a 15:00 v KN:G-105. Připomínám, že náhled neslouží k tomu, abyste mě přemlouvali k přidání chybějícího bodu či dvou. Kdo splňuje podmínky na známku, má ji v KOSu.

Obsah a prerekvizity

Optimalizace (též známá jako matematické programování) se zabývá minimalizací funkcí mnoha proměnných za případných omezujících podmínek. V inženýrské praxi vzniká mnoho takových úloh - často je třeba dělat něco nejlépe v rámci daných omezení. Optimalizace je část aplikované matematiky na pomezí matematické analýzy, lineární algebry a informatiky. Využijete zde mnoho znalostí a dovedností, které jste se naučili dříve.

Prerekvizity: lineární algebra, matematická analýza funkce jedné proměnné a více proměnných. Kdo je v tom slabý, zopakujte! Vhodné (ale ne nutné) jsou numerické metody.

Přednášky

Přednášející: Tomáš Werner, Zuzana Kúkelová

  • Přednášky postupují zhruba podle elektronických skript (šetřete papír, tiskněte dvoustrannou verzi). Skripta jsou v průběhu semestru aktualizována, proto si vždy přitiskněte jen novou část (a příp. přetiskněte obsah). Snažím se (ne vždy se to daří) neměnit části skript, které již byly zveřejněny.
  • Někdy jsou promítány slajdy, viz odkazy v plánu přednášek.
  • Ne všechno, co se přednáší, je ve skriptech. Ne všechno, co je ve skriptech, se přednáší. Musíte umět oboje.
  • Dále studujte z doplňující literatury.

Plán přednášek:

datum obsah doplň. materiály
02.10. Úloha spojité optimalizace historie optimalizace
05.10. Lineární podprostory a zobrazení
09.10. Ortogonální vektory, podprostory, matice
12.10. Ort. projekce, QR rozklad
16.10. Metoda nejmenších čtverců
19.10. Příklady použití metody nejm. čtv. vybrané slajdy (12.12-15.30) z kursu EE103
23.10. Test 1. Příklady použití metody nejm. čtv. vybrané slajdy z EE103 (tomography) a EE263 (lin-fcts), Detekce obličejových bodů kaskádou lineárních regressorů pdf
26.10. Vlastní čísla a kvadr. funkce
30.10. Úloha nejmenší stopy
02.11. Proložení bodů podprostorem
06.11. Proložení bodů podprostorem - použití
09.11. Nelineární zobrazení
13.11. Test 2. Volné lokální extrémy.
16.11. Algoritmy na volné lokální extrémy
20.11. Lokální extrémy vázané rovnostmi
23.11. Lineární programování - úvod
27.11. Použití LP
30.11. Použití LP: přeurčené lin. soustavy
04.12. Test 3. Celočíselné LP
07.12. Konvexní množiny a mnohostěny
11.12. Simplexová metoda slajdy
14.12. Simplexová metoda
18.12. Dualita v LP
21.12. Dualita v LP
04.01. Konvexní funkce
08.01. Test 4. Konvexní optimalizace
11.01. Konvexní optimalizace. Závěr.

Testy

Na některých přednáškách se píše test. Za celý semestr se píší čtyři testy, a to v těchto dnech: 23.10., 13.11., 4.12., 8.1.

Každý test trvá 45 minut a obsahuje příklady na látku odpřednášenou a odcvičenou do té doby. Test se píše v první půlce přednášky. Na testy si prosím noste vlastní volné papíry. Při vypracování jsou povoleny pouze kalkulačky. Ti, kdo nechtějí zůstat na druhou polovinu přednášky, nechť odejdou rychle a v tichosti.

Za každý test dostanete max. 10 bodů. Za vynechaný test je 0 bodů, bez možnosti náhrady (kromě vyjímečných okolností jako např. dlouhodobá nemoc). Test s nejnižším bodovým ohodnocením se nepočítá, tedy za semestr dostanete max. 30 bodů. Výsledky testů jsou v odevzdávacím systému.

Zkouška a známka

Za domácí úlohy na cvičení dostanete max. 30 bodů, za testy na přednáškách max. 30 bodů a za písemnou zkoušku max. 40 bodů. Celkový počet bodů je součtem těchto bodů. Nutnou podmínkou na známku lepší než F je zápočet, nejméně 10 bodů z testů (ze všech dohromady) a nejméně 20 bodů ze zkoušky. Výsledná známka se pak určí podle tabulky:

body [0,50) [50,60) [60,70) [70,80) [80,90) [90,100]
známka F E D C B A

Body se nijak nezaokrouhlují, takže pokud někdo např. získal 79.95 bodů, tak má C.

Na písemné zkoušce je povolena pouze kalkulačka (tedy žádné psané ani tištěné materiály). Vezměte si, prosím, vlastní volné papíry. Zkoušku nepodceňte - doporučuji, abyste všichni přišli již na první termín. Na zkoušku můžete přijít, i když ještě nemáte zápočet.

Pokud na jednom zkouškovém termínu dosáhnete 20 bodů z písemky, můžete přijít na další termín a pokusit se napsat písemku lépe. Ale počítá se pouze výsledek z posledního termínu (i když to bude méně než 20 bodů).

courses/b33opt/start.txt · Last modified: 2019/02/14 22:06 by wernetom