Warning
This page is located in archive.

\[ \def\_#1{\mathbf{#1}} \def\bb#1{\mathbb{#1}} \]

(DÚ6) Lineární programování

Tento domácí úkol je převzatý z předmětu EE236 na Stanfordu. Soubor domácích úkolů z tohoto předmětu je v tomto souboru.

Vy budete řešit úlohu 17 (Excercise 17). Postupujte podle zadání, tedy vyřešte body a), b). Zprávu s odpovědí na otázky ve formátu PDF a matlabský kód odevzdejte do odevzd. systému. Upřesnění toho, co má obsahovat odevzdaná zpráva:

  • Úkol a) Definice úlohy LP, včetně přesné definice všech použitých proměnných (matic, vektorů). Pro zjednodušení zápisu uvažujte případ s N=2 stavy.
  • Úkol b) Graf obsahující závislost $u(t)$, $x_1(t)$ a $x_2(t)$ na $t$. Optimální hodnotu spotřeby $F$.

Pro vyřešení úkolu b) budete potřebovat LP solver.

courses/b33opt/cviceni/domaci_ulohy/lp1/start.txt · Last modified: 2018/12/13 20:14 by drbohlav