Warning
This page is located in archive.

\[ \def\_#1{\mathbf{#1}} \def\bb#1{\mathbb{#1}} \]

Tento domácí úkol je převzatý z předmětu EE263 na Stanfordu (viz sekce Homework). Soubor domácích úkolů z tohoto předmětu je v tomto souboru.

Vy budete řešit úlohu 6.19. V úloze zmíněné soubory si stáhněte zde: qplace_data.m, view_layout.m.

Postupujte přesně podle zadání, tedy vyřešte body a), b). Zprávu (s odpovědí na teoretické otázky) ve formátu PDF a matlabský kód odevzdejte do odevzd. systému.

Úloha je na metodu nejmenších čtverců, tedy cílem je zformulovat ji ve tvaru $\min_{\_x}\|\_P\_u-\_q\|_2^2$ a pak spočítat řešení pomocí matlabského příkazu zpětné lomítko. Řešení lze napsat na několik matlabských řádek, pokud umíte pracovat s blokovými maticemi. Váš kód by neměl obsahovat žádný cyklus (for, while).

courses/b33opt/cviceni/domaci_ulohy/ee263/qplacement.txt · Last modified: 2018/09/19 13:27 (external edit)