Warning
This page is located in archive.

Rozvrh na FEL Posluchači ALG Odevzdávací systém BRUTE Diskusní fórum

ALG - přednášky

Streamy přednášek: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQL6z4JeTTQnv27IWAY6NLafP6xiflmHe

Záznamy přednášek https://www.youtube.com/playlist?list=PLQL6z4JeTTQkgaMeG_NDFLnD2slQQ3y0i

Prednáška Den Téma Průsvitky Přednáší Záznam
ZS '20/'21
1. 23.9. Řád růstu funkcí, asymptotická složitost alg01_2022 alg01 alg01b Průša viewer mp4 pdf
2. 30.9. Složitost rekurentních algoritmů, mistrovská věta alg02_2022 alg02 alg02b Průša viewer mp4 pdf
3. 7.10. Stromy, binární stromy, prohledávání s návratem alg03_2022 alg03
Úloha o nanorobotech: zadání, Java kód
Průša viewer mp4 pdf
4. 14.10. Průchod stromem/grafem do šířky/hloubky alg04_2022 alg04 Průša viewer mp4 pdf
5. 21.10. Vyhledávání v poli, binární vyhledávací stromy alg05_2022 alg05
Test pro 5. D.Ú.: Java kód
Průša viewer mp4 pdf
28.10. státní svátek
6. 4.11. AVL a B- stromy alg06_2022 alg06 Průša viewer mp4 pdf
7. 11.11. Řazení I, algoritmy složitosti O(n²) alg07_2022 alg07 Průša viewer mp4 pdf
8. 18.11. Řazení II, algoritmy složitosti O(n·log(n)) a O(n) alg08 alg08b Berezovský viewer mp4 pdf
9.
T2:C3-132
25.11. Dynamické programování I alg09 Berezovský viewer mp4 pdf
10.
T2:C3-132
2.12. Dynamické programování II alg10a alg10b Berezovský youtube
11. 9.12. Dynamické programování III alg10c alg10d Berezovský viewer mp4 pdf
12.
T2:C3-132
16.12. Hashing I alg12 Berezovský viewer mp4 pdf
13. 13.1. Hashing II alg13a alg13b Berezovský viewer mp4 pdf
14. vyne-
cháno
Hledání mediánu, řazení vícedimenzionálních dat alg14a alg14b Berezovský

Vizualizace algoritmů

Názorné rychlosti řazení

Níže jsou pouze pracovní kopie přednášek ve formátu .ppp.

01a 01b ,

02.ppt,

03.ppt ,

04.ppt ,

05.ppt,

06.ppt,

07.ppt ,

08.ppt , 08a.ppt,Řazení čtyř prvků

11.ppt,

13a.ppt ,

13b ppt ,

10 , rekurze1, rekurze2 ( xls - pocet volani ),

10 b,

10 c,

10 d, Mx chain mult visu

10 (12-13),

13 ,

13a,

13 b,

14 a,

14 b ,

(vyjimecne: 09 sorts extra ),

tmp

courses/b4b33alg/prednasky.txt · Last modified: 2022/12/15 19:34 by berezovs