Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Rozvrh na FEL Posluchači ALG Odevzdávací systém BRUTE Diskusní fórum

ALG - přednášky

Streamy přednášek: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQL6z4JeTTQnv27IWAY6NLafP6xiflmHe

Záznamy přednášek https://www.youtube.com/playlist?list=PLQL6z4JeTTQkgaMeG_NDFLnD2slQQ3y0i

Prednáška Den Téma Průsvitky Přednáší Záznam
ZS '20/'21
1. 23.9. Řád růstu funkcí, asymptotická složitost alg01_2022 alg01 alg01b Průša viewer mp4 pdf
2. 30.9. Složitost rekurentních algoritmů, mistrovská věta alg02_2022 alg02 alg02b Průša viewer mp4 pdf
3. 7.10. Stromy, binární stromy, prohledávání s návratem alg03_2022 alg03
Úloha o nanorobotech: zadání, Java kód
Průša viewer mp4 pdf
4. 14.10. Průchod stromem/grafem do šířky/hloubky alg04_2022 alg04 Průša viewer mp4 pdf
5. 21.10. Vyhledávání v poli, binární vyhledávací stromy alg05_2022 alg05
Test pro 5. D.Ú.: Java kód
Průša viewer mp4 pdf
28.10. státní svátek
6. 4.11. AVL a B- stromy alg06_2022 alg06 Průša viewer mp4 pdf
7. 11.11. Řazení I, algoritmy složitosti O(n²) alg07_2022 alg07 Průša viewer mp4 pdf
8. 18.11. Řazení II, algoritmy složitosti O(n·log(n)) a O(n) alg08 alg08b Berezovský viewer mp4 pdf
9.
T2:C3-132
25.11. Dynamické programování I alg09 Berezovský viewer mp4 pdf
10.
T2:C3-132
2.12. Dynamické programování II alg10a alg10b Berezovský youtube
11. 9.12. Dynamické programování III alg10c alg10d Berezovský viewer mp4 pdf
12.
T2:C3-132
16.12. Hashing I alg12 Berezovský viewer mp4 pdf
13. 13.1. Hashing II alg13a alg13b Berezovský viewer mp4 pdf
14. vyne-
cháno
Hledání mediánu, řazení vícedimenzionálních dat alg14a alg14b Berezovský

Vizualizace algoritmů

Názorné rychlosti řazení

Níže jsou pouze pracovní kopie přednášek ve formátu .ppp.

01a 01b ,

02.ppt,

03.ppt ,

04.ppt ,

05.ppt,

06.ppt,

07.ppt ,

08.ppt , 08a.ppt,Řazení čtyř prvků

11.ppt,

13a.ppt ,

13b ppt ,

10 , rekurze1, rekurze2 ( xls - pocet volani ),

10 b,

10 c,

10 d, Mx chain mult visu

10 (12-13),

13 ,

13a,

13 b,

14 a,

14 b ,

(vyjimecne: 09 sorts extra ),

tmp

courses/b4b33alg/prednasky.txt · Last modified: 2022/12/15 19:34 by berezovs