Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Rozvrh na FEL Posluchači ALG Odevzdávací systém BRUTE Diskusní fórum

B4B33ALG -- Algoritmizace

Cíl předmětu

Cílem je schopnost samostatné implementace různých variant základních úloh informatiky. Hlavní témata jsou algoritmy řazení a vyhledávání a jim odpovídající datové struktury. Důraz je kladen na algoritmický aspekt úloh a efektivitu praktického řešení.

Nutné prerekvizity - programování

Kurs předpokládá schopnost programování v alespoň jednom z jazyků C/C++/Java. Součástí cvičení jsou programovací úlohy na řešení problematiky ALG. Adept musí ovládat základní datové struktury jako pole, seznam, soubor a musí být schopen manipulovat s daty v těchto strukturách. Naprogramovaná řešení musí být rychlá, proto interpretované jazyky jako např. Python se do ALG nehodí.

Přednášejí

mgb96x120.jpg foto.jpg
Marko
Genyk-Berezovskyj
Daniel Průša

Cvičí

mgb96x120.jpg avatar.jpg avatar.jpg avatar.jpg avatar.jpg
Marko
Genyk-Berezovskyj
Ondřej Hubáček Vladimír Kunc Oleg Ostashchuk Jindřich Prokop

Asistence

courses/b4b33alg/start.txt · Last modified: 2018/10/02 11:48 by prusapa1