Warning
This page is located in archive.

Rozvrh na FEL Posluchači ALG Odevzdávací systém BRUTE Diskusní fórum

Názory z ankety shrnuty zde, viz též menu vlevo.

B4B33ALG -- Algoritmizace

Prezenční vs distanční výuka

Semestr začíná výukou kompletně v prezenční formě a bude pak nadále probíhat podle aktuálních pokynů FEL/ČVUT. Pokud dojde k omezení prezenční výuky, budeme posluchače včas informovat o příslušných změnách v organizaci výuky ALG. Změny pak budou popsány rovněž zde.

Cíl předmětu

Cílem je schopnost samostatné implementace různých variant základních úloh informatiky. Hlavní témata jsou algoritmy řazení a vyhledávání a jim odpovídající datové struktury. Důraz je kladen na algoritmický aspekt úloh a efektivitu praktického řešení.

Nutné prerekvizity - programování

Kurs předpokládá schopnost programování v alespoň jednom z jazyků C/C++/Java. Součástí cvičení jsou programovací úlohy na řešení problematiky ALG. Naprogramovaná řešení musí být rychlá, proto interpretované jazyky jako např. Python se do ALG převážně nehodí.

Přednášejí

mgb96x120.jpg prusa.jpg
Marko
Genyk-Berezovskyj
Daniel Průša

Cvičící + produkce videozáznamů

chamra.jpg avatar.jpg
Tomáš Chamra Max Hollmann Jindřich Prokop Matouš Vrba + Aleš Němeček
courses/b4b33alg/start.txt · Last modified: 2021/11/12 05:10 by berezovs