Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Rozvrh na FEL Posluchači ALG Odevzdávací systém BRUTE Diskusní fórum

Názory z ankety shrnuty zde, viz též menu vlevo.

B4B33ALG -- Algoritmizace

Prezenční vs distanční výuka

Semestr začíná výukou kompletně v prezenční formě a bude pak nadále probíhat podle aktuálních pokynů FEL/ČVUT. Pokud dojde k omezení prezenční výuky, budeme posluchače včas informovat o příslušných změnách v organizaci výuky ALG. Změny pak budou popsány rovněž zde.

Cíl předmětu

Cílem je schopnost samostatné implementace různých variant základních úloh informatiky. Hlavní témata jsou algoritmy řazení a vyhledávání a jim odpovídající datové struktury. Důraz je kladen na algoritmický aspekt úloh a efektivitu praktického řešení.

Nutné prerekvizity - programování

Kurs předpokládá schopnost programování v alespoň jednom z jazyků C/C++/Java. Součástí cvičení jsou programovací úlohy na řešení problematiky ALG. Naprogramovaná řešení musí být rychlá, proto interpretované jazyky jako např. Python se do ALG převážně nehodí.

Přednášejí

mgb96x120.jpg prusa.jpg
Marko
Genyk-Berezovskyj
Daniel Průša

Cvičící + produkce videozáznamů

chamra.jpg avatar.jpg
Tomáš Chamra Max Hollmann Jindřich Prokop Matouš Vrba + Aleš Němeček
courses/b4b33alg/start.txt · Last modified: 2021/11/12 05:10 by berezovs