Warning
This page is located in archive.

Rozvrh na FEL Posluchači ALG Odevzdávací systém BRUTE Diskusní fórum SVTI-SW-online-vyuka

B4B33ALG -- Algoritmizace

Informace k distanční výuce

Cvičení i přednáška budou probíhat online s využitím aplikace BigBlueButton (tutorial), která je integrovaná v BRUTE. Není potřeba nic instalovat, stačí prohlížeč. Před začátkem cvičení/přednášky obdržíte e-mailem pozvánku pro připojení (pozvánka může být vygenerovaná i v době naplánování události).

Cíl předmětu

Cílem je schopnost samostatné implementace různých variant základních úloh informatiky. Hlavní témata jsou algoritmy řazení a vyhledávání a jim odpovídající datové struktury. Důraz je kladen na algoritmický aspekt úloh a efektivitu praktického řešení.

Nutné prerekvizity - programování

Kurs předpokládá schopnost programování v alespoň jednom z jazyků C/C++/Java. Součástí cvičení jsou programovací úlohy na řešení problematiky ALG. Naprogramovaná řešení musí být rychlá, proto interpretované jazyky jako např. Python se do ALG převážně nehodí.

Přednášejí

mgb96x120.jpg prusa.jpg
Marko
Genyk-Berezovskyj
Daniel Průša

Cvičí

chamra.jpg grimova.jpg pasova_fotka.jpg
Tomáš Chamra Denis Baručić Nela Grimová Matouš Vrba Martin Pecka
courses/b4b33alg/start.txt · Last modified: 2021/01/13 22:17 by berezovs