Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Přednášky

Vyučující: Jan Kybic

Přednášky se budou konat v pondělí, v místnosti KN:E-107 od 9:15. Materiály k jednotlivým přednáškám budu postupně aktualizovat a doplňovat. Vše budu umisťovat na tuto stránku, tak aby to bylo pro vás připraveno nejpozději v době plánovaného konání přednášky (v pondělí od 9:15). Pokud byste měli k látce jakékoli dotazy, obraťte se na mne. Podívejte se i na odkazy na literaturu.

Nezapomeňte, že učit se programovací jazyky je podobné jako učit se cizí jazyky, je potřeba je procvičovat. Programovat se naučíte nejlépe tak, že bude programovat. Řešit můžete problémy zadané na cvičení, problémy které si sami vymyslíte, i ty, které najdete na internetu (např. Practice Python nebo W3 Python Exercises).

Časový plán přednášek

Poznámka: Podklady pro studium budou postupně doplňovány do následující sekce. Můžete se podívat i na podklady pro klasické přednášky z minulého roku.

Číslo Datum Téma
1 20.9. Úvod, základní programové struktury a techniky
2 27.9. Funkce, řetězce, moduly.
3 4.10. Datové typy, typ pole. Neměnnost (immutability).
4 11.10. Složitost.
5 18.10. Třídění a vyhledávání.
6 25.10. Rekurze a rychlé třídění. Quicksort.
7 1.11. Záznam. Principy objektově orientovaného programování. Zásobník.
8 8.11. Fronta. Spojový seznam.
9 15.11. Stromy. Množiny a mapy.
10 22.11. Prohledávání stavového prostoru (neinformované).
11 29.11. Prioritní fronta a hromada. Prohledávání stavového prostoru (informované). Rozptylovací tabulka.
12 6.12. Rozptylovací tabulka (dokončení). Dynamické programování.
13 13.12. Grafové algoritmy. Konečný automat a jeho použití. Regulární výrazy.
20.12 zimní prázdniny
27.12 zimní prázdniny
13 3.1. Splnitelnost. Numerické výpočty a vizualizace.

Podrobnější podklady k přednáškám

Přednáška 1
Přednáška 2
Přednáška 3
Přednáška 4
Přednáška 5
Přednáška 6
Přednáška 7
Přednáška 8
Přednáška 9
Přednáška 10
Přednáška 11
Přednáška 12
Přednáška 13
Bonus (nebude u zkoušky)
courses/b3b33alp/prednasky/start.txt · Last modified: 2022/01/03 08:29 by kybicjan