Warning
This page is located in archive.

Přednášky ZS 2023/2024

Vyučující: Vojtěch Vonásek

Přednášky se budou konat v pondělí, v místnosti KN:E-107 od 9:15.

Materiály k jednotlivým přednáškám budu postupně aktualizovat a doplňovat. Vše budu umisťovat na tuto stránku, tak aby to bylo pro vás připraveno nejpozději v době přednášky (v pondělí od 9:15).

Podívejte se i na odkazy na literaturu a přednášky z předchozích let.

Nezapomeňte, že učit se programovací jazyky je podobné jako učit se cizí jazyky, je potřeba je procvičovat. Programovat se naučíte nejlépe tak, že bude programovat. Řešit můžete problémy zadané na cvičení, problémy které si sami vymyslíte, i ty, které najdete na internetu (např. Practice Python nebo W3 Python Exercises).

Časový plán přednášek

Poznámka: Podklady pro studium budou postupně doplňovány.

Číslo Datum Téma
1 25.9. Úvod, základní programové struktury (výpis, aritmetické operace, podmínky, cykly) pdf
2 2.10. Řetězce, práce se soubory pdf , funkce pdf
3 9.10. Pole 1D pdf
4 16.10. Imatrikulace (přednáška odpadá)
5 23.10. 2D pole, Algoritmy vyhledávání a řazení pdf
6 30.10. Rekurze a rychlé řazení pdf
7 6.11. Objekty pdf, slovník pdf
8 13.11. Datové struktury: fronta, spojový seznam, zásobník pdf, python
9 20.11. Děkanský den (přednáška odpadá)
10 27.11. Složitost algoritmů pdf
11 4.12. Grafy pdf,
12 11.12. Prohledávání stavového prostoru pdf
13 18.12. Prioritní fronta pdf
14 8.1. Stromy, try/except, pdf, pdf, informace o zkoušce
courses/b3b33alp/prednasky/start.txt · Last modified: 2024/01/08 08:37 by vonasvoj