Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Table of Contents

Cvičení 7

07a

Rekurze

reverse_str.txt:

def reverze(n, s):
  if n<len(s):
    print(n)
    return reverze(n+1,s)+s[n]
  else:
    return ''
  
print(reverze(0,'ahoj'))

str = '''Babička měla syna a dvě dcery. Nejstarší žila mnoho let ve Vídni u přátel, od nichž se vdala. Druhá dcera šla pak na její místo. Syn řemeslník též byl již samostatným a přiženil se do městského domku. Babička bydlela v pohorské vesničce na slezských hranicích, žila spokojeně v malé chaloupce se starou Bětkou, která byla její vrstevnice a již u rodičů sloužila.

Nežila osamotnělá ve své chaloupce; všickni obyvatelé vesničtí byli bratřími jí a sestrami, ona jim byla matkou, rádkyní, bez ní se neskončil ani křest, ani svatba, ani pohřeb.

Tu najednou přišel babičce list z Vídně od nejstarší dcery, v němž jí vědomost dávala, že manžel její službu přijal u jedné kněžny, která má velké panství v Čechách, a sice jen několik mil vzdálenosti od pohorské vesničky, kde babička bydlí. Tam že se nyní s rodinou odstěhuje, manžel pak vždy jen přes léto že tam bude, když i paní kněžna se tam zdržuje. Ke konci listu stála vroucí prosba, aby babička k nim se odebrala navždy a živobytí svoje u dcery a vnoučat strávila, kteří se již na ni těší. Babička se rozplakala; nevěděla, co má dělat! Srdce ji táhlo k dceři a k vnoučátkům, jichž neznala ještě, dávný zvyk poutal ji k malé chaloupce a k dobrým přátelům! Ale krev není voda, touha přemohla dávný zvyk, babička se rozmyslila, že pojede. Chaloupku se vším, co v ní, odevzdala staré Bětce s doložením: „Nevím, jak se mi tam líbit bude a jestli přece zde neumřu mezi vámi." Když jednoho dne vozík u chaloupky se zastavil, naložil naň kočí Václav babiččinu malovanou truhlu, kolovrat, bez něhož být nemohla, košík, v němž byla čtyry chocholatá kuřátka, pytlík s dvěma čtverobarevnými koťaty a pak babičku, která pro pláč ani neviděla před sebe. Požehnáním přátel provázena odejela k novému domovu.'''

print(reverze(0,str))

nested_sum.py

sez=[1,2,[3,4,5],[[6,7],8],[9,[10]]]

def nested_sum(x):
  soucet=0
  for i in x:
    if type(i) == type([]):
      s = nested_sum(i)
      soucet+=s
    else:
      soucet+=i
  print("Soucet",x,"je",soucet)
  return soucet

print(nested_sum(sez))

07b

Hanoiské věže

hanoi.py

tycky = [ [20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1], [], [] ]

def hanoi(n, ze, do, pom):
  if n>0:
    hanoi(n-1, ze, pom, do)
    t = tycky[ze].pop()
    if (len(tycky[do])==0 or tycky[do][-1]>t):
      tycky[do].append(t)
    else:
      print("ERROR - Chyba davame vesti kruh na mensi")
    print("0=", tycky[0], "1=", tycky[1], "2=", tycky[2])
    hanoi(n-1, pom, do, ze)

print("0=", tycky[0], "1=", tycky[1], "2=", tycky[2])
hanoi(len(tycky[0]), 0, 2, 1)

07c

Hlavolam

hlavolam pro tisk skladacka.pdf

hlavolam.py

karty=[
  [1,0,6,4],
  [0,4,6,4],
  [5,0,7,2],
  [1,5,7,3],
  [0,5,7,3],
  [1,5,7,2],
  [2,4,7,2],
  [3,1,6,2],
  [7,5,1,2]]

def souhlas(a,b):
  if a>b:
    a,b=b,a
  return (a%2==0) and (a+1==b)

pouzit = [0]*9
jaka = [-1]*9
otoc = [0]*9

def pasuje(n, k, o):
  if (n==0):
    return True
  elif (n==1 or n==2):
    #test vlevo
    return souhlas(karty[jaka[n-1]][(1-otoc[n-1])%4], karty[k][(3-o)%4])
  elif (n==3 or n==6):
    #test nahore
    return souhlas(karty[jaka[n-3]][(2-otoc[n-3])%4], karty[k][(0-o)%4])
  else:
    #test vlevo i nahore
    return souhlas(karty[jaka[n-1]][(1-otoc[n-1])%4], karty[k][(3-o)%4]) and souhlas(karty[jaka[n-3]][(2-otoc[n-3])%4], karty[k][(0-o)%4])

def najdi(n):
  if (n>=9):
    for l in range(9):
      print("Karta",l,"je",jaka[l],"otoceni",otoc[l])
    print("-------------------------------------")
  else:
    k=0
    while (k<9):
      if pouzit[k]==0:
        o=0
        while (o<4):
          if pasuje(n,k,o):
            pouzit[k]=1
            otoc[n]=o
            jaka[n]=k
            najdi(n+1)
            pouzit[k]=0
          o+=1
      k+=1

najdi(0)

hlavolam_animace.py (potřebuje instalované opencv z https://opencv.org/)

Také potřebujete obrázky skládačky ve stejném adresáři, ze kterého python spouštíte parts.tgz

import cv2
import numpy as np
import time

karty=[
  [1,0,6,4],
  [0,4,6,4],
  [5,0,7,2],
  [1,5,7,3],
  [0,5,7,3],
  [1,5,7,2],
  [2,4,7,2],
  [3,1,6,2],
  [7,5,1,2]]

def souhlas(a,b):
  if a>b:
    a,b=b,a
  return (a%2==0) and (a+1==b)


parts=[]
for i in range(9):
 parts.append(cv2.imread("part"+str(i)+".png"))

img = np.zeros((3*235, 3*235, 3), np.uint8);
 
def print_img():
  img.fill(255)
  for r in range(3):
   for s in range(3):
   if jaka[r*3+s]>=0:
    i=parts[jaka[r*3+s]]
    if otoc[r*3+s]==1:
     i=cv2.rotate(parts[jaka[r*3+s]], cv2.ROTATE_90_CLOCKWISE)
    elif otoc[r*3+s]==2:
     i=cv2.rotate(parts[jaka[r*3+s]], cv2.ROTATE_180)
    elif otoc[r*3+s]==3:
     i=cv2.rotate(parts[jaka[r*3+s]], cv2.ROTATE_90_COUNTERCLOCKWISE)
    img[235*r:235*r+i.shape[0],235*s:235*s+i.shape[1]] = i
  cv2.imshow("Animation", img)
  cv2.waitKey(10)


pouzit = [0]*9
jaka = [-1]*9
otoc = [0]*9

def pasuje(n, k, o):
  if (n==0):
    return True
  elif (n==1 or n==2):
    #test vlevo
    return souhlas(karty[jaka[n-1]][(1-otoc[n-1])%4], karty[k][(3-o)%4])
  elif (n==3 or n==6):
    #test nahore
    return souhlas(karty[jaka[n-3]][(2-otoc[n-3])%4], karty[k][(0-o)%4])
  else:
    #test vlevo i nahore
    return souhlas(karty[jaka[n-1]][(1-otoc[n-1])%4], karty[k][(3-o)%4]) and souhlas(karty[jaka[n-3]][(2-otoc[n-3])%4], karty[k][(0-o)%4])

def najdi(n):
  if (n>=9):
    for l in range(9):
      print("Karta",l,"je",jaka[l],"otoceni",otoc[l])
    print("-------------------------------------")
    time.sleep(5)
  else:
    k=0
    while (k<9):
      if pouzit[k]==0:
        o=0
        while (o<4):
          if pasuje(n,k,o):
            pouzit[k]=1
            otoc[n]=o
            jaka[n]=k
            print_img()
            najdi(n+1)
            pouzit[k]=0
            jaka[n]=-1
          o+=1
      k+=1

najdi(0)

courses/b3b33alp/cviceni/kratka_videa/c07.txt · Last modified: 2022/01/25 16:33 by stepan