Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Cvičení 13: Grafy

Úloha 1: Nejkratší cesta v grafu

Mějme orientovaný graf, který má uzly očíslované od 1 do N. Hrany v tomto grafu jsou zadány ve speciálním souboru, který na jedné řádce obsahuje definici jedné hrany, tedy dvě čísla:

 • první číslo je číslo uzlu ze kterého vede hrana
 • druhé číslo je číslo uzlu do kterého vede tato hrana

Napište program path.py, který z příkazové řádky načte jméno souboru s definicí hran a číslo startovního uzlu a číslo koncového uzlu. Program vytiskne jednu z nejkratších cest ze startovního uzlu do cílového uzlu.

Program otestujte na tomto souboru:

1 2
1 9
2 3
2 6
3 4
3 8
4 6
4 1
5 4
5 8
6 8
6 9
7 4
7 5
8 7
8 3
9 5
9 1

Výsledek pro cestu z uzlu 2 do uzlu 5 je:

2 6 9 5

Řešení problémů

nadoby = list(map(int, input().split()))
x = int(input())

o=[[0,0,0,'']]
c=[]
end = False

def konec(s):
  end = False
  for i in range(3):
    if s[i]==x:
      end = True
  return end

def stejny(a,b):
  return a[:3]==b[:3] 

def novy(s):
  ret = True
  for x in o:
    if stejny(s,x):
      ret = False
      break
  if ret:
   for x in c:
    if stejny(s,x):
      ret = False
      break
  return ret

while len(o)>0 and not end:
  s = o.pop(0)
  c.append(s)
  print('Stav',s)
  for i in range(3):
    if s[i]<nadoby[i]:  
      s_n = s[:]
      s_n[i]=nadoby[i]
      s_n[3]+='N'+str(i)+'\n'
      if konec(s_n):
        print(s_n[3])
        end=True
        break
      if novy(s_n):
        o.append(s_n)
      
  for i in range(3):
    if (not end)and s[i]>0:  
      s_n = s[:]
      s_n[i]=0
      s_n[3]+='V'+str(i)+'\n'
      if konec(s_n):
        print(s_n[3])
        end=True
        break
      if novy(s_n):
        o.append(s_n)

  for i in range(3):
    if not end:
     for j in range(3):
      if (j!=i) and s[i]>0 and s[j]<nadoby[j]:
        s_n = s[:]
        if (s[i]<=(nadoby[j]-s[j])):
          s_n[i]=0
          s_n[j]+=s[i]
        else:
          s_n[i]-=(nadoby[j]-s[j])
          s_n[j]=nadoby[j]
        s_n[3]+=str(i)+'P'+str(j)+'\n'
        if konec(s_n):
          print(s_n[3])
          end=True
          break
        if novy(s_n):
          o.append(s_n)
if not end:
  print("Nelze vyresit")
def spravne(a):
  ret = True
  for i in range(len(a)-1):
    roz = len(a)-1-i
    if (a[i]-a[-1])==roz or (a[-1]-a[i])==roz:
      ret = False
      break
  return ret

def kralovny(hotovo, neumistene):
  print('s:',hotovo, neumistene)
  if len(neumistene)==0:
    return(hotovo)
  else:
    vysl = []
    for i in range(len(neumistene)):
      hotovo2 = [x for x in hotovo]
      neumistene2 = [x for x in neumistene]
      hotovo2.append(neumistene[i])
      if spravne(hotovo2):
        neumistene2.pop(i)
        vysl = kralovny(hotovo2,neumistene2)
        if (len(vysl)>0):
          break
    return vysl

print(kralovny([], [0,1,2,3,4,5,6,7]))

def spravne(a):
  ret = True
  for i in range(len(a)-1):
    roz = len(a)-1-i
    if (a[i]-a[-1])==roz or (a[-1]-a[i])==roz:
      ret = False
      break
  return ret

def kralovny(hotovo, neumistene, res):
  print('s:',hotovo, neumistene)
  if len(neumistene)==0:
    res.append(hotovo)
    return []
  else:
    vysl = []
    for i in range(len(neumistene)):
      hotovo2 = [x for x in hotovo]
      neumistene2 = [x for x in neumistene]
      hotovo2.append(neumistene[i])
      if spravne(hotovo2):
        neumistene2.pop(i)
        vysl = kralovny(hotovo2,neumistene2, res)
        if (len(vysl)>0):
          break
    return vysl
a=[]
kralovny([], [0,1,2,3,4,5,6,7], a)
print(a)  

maxVolumes = [5,3,5]
 
class State:
  def __init__(self,v):
    self.v = v[:]
    self.act = ""
    self.prev = None
  def __repr__(self):
    return str(self.v) + self.act
 
  def expand(self):
    newStates=[]
    #Ni nalit
    for i in range(len(self.v)):
      if self.v[i] == maxVolumes[i]:
        continue
      tmp = State(self.v)
      tmp.v[i] = maxVolumes[i]
      tmp.act = "N{}".format(i)
      newStates.append(tmp)
 
 
    #Vi vylit
    for i in range(len(self.v)):
      if self.v[i] > 0:
        tmp = State(self.v)
        tmp.v[i] = 0
        tmp.act = "V{}".format(i)
        newStates.append(tmp)
 
    #iPj prelit z i do j
    for i in range(len(self.v)):
      for j in range(len(self.v)):
        if i != j and self.v[i] >0 and self.v[j] != maxVolumes[j]:
          tmp = State(self.v)
          rest = maxVolumes[j] - self.v[j]
          if self.v[i] > rest:
            tmp.v[i] -= rest
            tmp.v[j] += rest
          else:
            tmp.v[j] += self.v[i]
            tmp.v[i] = 0
          tmp.act = "{}P{}".format(i,j)
          newStates.append(tmp)
    return newStates
 
start = State([5,0,0])
states = start.expand()
print(states)
 
goal = [2,0,8]
 
openList = []
openList.append( start )
isInOpen = {}
 
while openList:
  actual = openList.pop(0)
  print(actual)
  if actual.v[2] % 3 == 0 and actual.v[2] > 0:
    print("Huarra")
    while actual != None:
      print(actual)
      actual = actual.prev
 
    break
 
  states = actual.expand()
 
  for state in states:
    if not str(state.v) in isInOpen:
      state.prev = actual
      openList.append(state)
      isInOpen[ str(state.v) ] = 1

class Person:
  def __init__(self, name, sex):
    self.name = name
    self.sex = sex  
    self.children = [] 
    self.parents = []  # parents of this node
    self.partner = None  # partner (=husband/wife of this node)
 
  def add_child(self, node):
    self.children.append(node)
 
  def add_parent(self, node):
    self.parents.append(node)
 
  def set_partner(self, node):
    self.partner = node
 
  def __str__(self):
    s = "Female" if self.sex == 'F' else "Male" 
    return self.name + " " + s
 
 
def findPerson(name, family):
  for person in family:
    if person.name == name:
      return person
  return None
 
 
def load(filename):
  f = open(filename,"r")
  family = [] #array of ref of Person
  for line in f:
    typ, name1, name2, sex1, sex2 = line.strip().split()
 
    p1 = findPerson(name1, family)
    if p1 == None:
      p1 = Person(name1, sex1)
      family.append(p1)
 
    p2 = findPerson(name2, family)
    if p2 == None:
      p2 = Person(name2, sex2)
      family.append(p2) 
 
    if typ == 'M':
      p1.set_partner(p2)
      p2.set_partner(p1)
    elif typ == 'P': #name1 is parent of name2
      p1.add_child(p2)
      p2.add_parent(p1)
  f.close()
  return family
 
family = load('family.txt')
for person in family:
  print("Person is", person, "partner is", person.partner)

courses/b3b33alp/cviceni/t13.txt · Last modified: 2021/12/13 14:31 by vonasvoj