Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Harmonogram zkoušky 11.2.2022

Buďte prosím v posluchárně KN:E-107 ráno v 8:30, ať máte čas se připravit. Ostatní časy v tabulce dole jsou orientační. Po dokončení písemné části se přesunete do místnosti KN:E-230 pro praktickou část. Pokud jste mi oznámili, že si chcete opravit pouze jednu část zkoušky (praktickou nebo teoretickou), přijďte pouze na tuto část. Pokud byste nemohli přijít z důvodu onemocnění, karantény atp., dejte nám vědět. Zatím počítáme se tím, že minimálně praktická část proběhne i distančně. Pokud o vás víme, měli byste nejpozději ve čtvrtek dostat instrukce, jak se připojit.

Nezapomeňte si průkaz totožnosti, psací potřeby, papíry na poznámky a počítač, chcete-li používat vlastní. Kalkulátor je povolen, ale měli byste to zvládnout i bez něj.

Dodržujte prosím protiepidemická opatření - během pobytu ve škole mějte nasazený respirátor. V přednáškové místnosti si sedejte maximálně po 3 do lavic co nejdál od sebe, každou druhou lavici nechte volnou.

Neporušujte prosím pravidla, zejména zákaz jakékoliv komunikace s kýmkoliv kromě vyučujících během obou částí zkoušky.

Výsledky by měly být k dispozici v KOSu během pátku.

Bude pouze jedna skupina s následujícím rozvrhem:

8:30 otevření posluchárny
8:35 8:45 instrukce, dotazy, identifikace studentů, rozdávání testů
8:45 10:30 teoretický test
10:30 10:50 přestávka, přesun k počítačovým učebnám
10:50 11:00 příprava počítačů, identifikace studentů, instrukce a dotazy
11:00 13:00 praktická část
courses/b3b33alp/zkouska20220211.txt · Last modified: 2022/02/09 09:17 by kybicjan