Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Table of Contents

Cvičení 4

04a

Pole

Příkazy z videa:

matematika=[1,1,2,1,4,2,1,3,1,2]
len(matematika)
matematika[0]
matematika[9]
matematika[10]
matematika[-1]
matematika[-10]
matematika[-11]
matematika.append(5)
matematika=matematika+[4,3,4]
matematika[2:6]
matematika[2:14]
matematika[0:7]+[6,7,8]+matematika[7:14]
matematika[:7]+[6,7,8]+matematika[7:]

04b

Načítání a práce s polem

Příkazy na vytváření a načítání pole:

n=10
pole=[0]*n
pole2=[]
for i in range(n):
 pole2.append(n-i)
pole3=[ n-i for i in range(n)]
pole4=[ n-i for i in range(n) for j in range(3) ]
pole_f=list(map(float,input().split()))
extrem.py:
pole = list(map(int, input().split()))

def nej(p):
  if len(p)==0:
    minimum = None
    maximum = None
  else:
    minimum = p[0]
    maximum = p[0]
  for i in range(len(p)):
    if p[i]<minimum:
      minimum = p[i]
    if p[i]>maximum:
      maximum = p[i]
  return minimum, maximum

maly, velky = nej(pole)
print(maly,velky)
extrem = nej(pole)
print(extrem[0], extrem[1])
extrem2.py:
pole = list(map(int, input().split()))

def nej(p):
  minimum = None
  maximum = None
  for i in p:
    if minimum==None or i<minimum:
      minimum = i
    if maximum==None or i>maximum:
      maximum = i
  return minimum, maximum

maly, velky = nej(pole)
print(maly,velky)
extrem = nej(pole)
print(extrem[0], extrem[1])

04c

Retězce

příklady řetězců:

s1="text"
s2='text'
s3='''dlouhy
text'''
s4="""take
dlouhy text s " i '
konec"""
s5="""Sileny retezec '''\"\"\""""
print(s1,s2,s3,s4,s5)
s6='\''
print(s6)
s='popokatepetl'
len(s)
s[2:7]
for i in s:
 print(i, end='-')
print()
c='h'
chr(ord(c)-ord('a')+ord('A'))

palindrom.py:

def palindrom(s):
  r = True
  i=0
  j=len(s)-1
  while i<j:
    if s[i]!=s[j]:
      r = False
      break
    i+=1
    j-=1
  return r

s='kobylamamalybok'
s2="kobyla"
print(s,palindrom(s))
print(s2,palindrom(s2))
palindrom2.py:
def to_small(c):
  if c>='A' and c<='Z':
    c = chr(ord(c)-ord('X')+ord('x'))
  return c

def palindrom(s):
  r = False
  i=0
  j=len(s)-1
  while not (s[i].isalpha()) and i<j:
    i+=1
  while not (s[j].isalpha()) and i<j:
    j-=1

  while i<j:
    if to_small(s[i])!=to_small(s[j]):
      r = False
      break
    else:
      r = True
    i+=1
    while not (s[i].isalpha()) and i<j:
      i+=1
    j-=1
    while not (s[j].isalpha()) and i<j:
      j-=1
    
  return r

s='Kobyla ma maly bok.'
s2="kobyla"
s3="+-/*"
print(s,palindrom(s))
print(s2,palindrom(s2))
print(s3,palindrom(s3))

courses/b3b33alp/cviceni/kratka_videa/c04.txt · Last modified: 2021/09/24 21:57 by stepan