Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Projekt

Nedílnou součástí předmětu je odevzdání semestrálního projektu. Jde o cyklus deseti fotografií na jedno ze zadaných témat. Fotografie musí mít jednotnou koncepci, technické provedení i myšlenku, která podporuje téma projektu (tj. všechny na výšku nebo na šířku, raději jedna jednoduchá myšlenka z různých pohledů, než více jen vzdáleně souvisejících myšlenek, …). Fotografie musí být vaše a vzniknout nově na základě tohoto zadání. Při fotografování můžete použít libovolné zařízení, typicky digitální fotoaparát, ale také analogový fotoaparát a výsledek můžete naskenovat.

Jelikož jde o vcelku velké dílo (i když se to tak možná nezdá), vyžadujeme v průběhu semestru odevzdání konceptu projektu, o kterém se v dalších týdnech bavíme a směřujeme tak projekt ke zdárnému konci.

Součástí odevzdaného projektu je dále i esej na téma spojené s fotografií.

Završením projektu je soutěž o nejlepší tři díla, která oceníme hodnotnými cenami, a z nejlepších projektů vytvoříme veřejnou výstavu předmětu ve skleněné dvoraně ČVUT na Karlově náměstí.

Témata projektů

1. CHYBA?

2. NEPOZOROVANÉ

Termíny

 • Odevzdání konceptu projektu: 15.3.2020
 • Odevzdání semestrálního projektu a eseje do odevzdávacího systému: 12. 5. 2020 11:59 (poledne)
 • Odevzdání projektu a eseje na CD/DVD: nejpozději do zkoušky
 • Zpětná vazba k projektu (hodnocení umělecké i technické stránky bude autorům poskytnuta přes odevzdávací systém do 18. 5. 2020).
 • Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 21.5.2020 po přednášce v 17:00 ve skleněné dvoraně mezi budovami A a B areálu ČVUT na Karlově náměstí.

Nechte si rezervu

Počítejte s tím, že nahrávání souborů muže trvat i desítky minut. Upload systém může odmítnout nahrání při nedodržení některých níže uvedených podmínek. Případná oprava pak zabere další čas.

Z těchto důvodů doporučujeme začít nahrávat soubory s dostatečnou časovou rezervou.

Za pozdní odevzdání projektu je sankce 2 body do 24 hodin po termínu a 10 bodů později. Body se odečítají od hodnocení u zkoušky.

Koncept

 • Výběr tématu a koncept projektu v rozsahu několika odstavců nahrajete do odevzdávacího systému ve formátu PDF.
 • Po nahrání konceptu se stavte za svým cvičícím na konzultaci (např. po skončení cvičení), kde vám ho schválí nebo doporučí změnu.

Inspirujte se a buďte originální

Podívejte se nejprve na práce vašich kolegů z minulých let do fotogalerie.

Projekt a jeho odevzdání

 • Pokud nemáte vlastní fotoaparát, můžete si ho krátkodobě zapůjčit.
 • Deset fotografií připravte k odevzdání ve formátu TIFF bez komprese a bez vrstev.
 • Každá fotografie musí být označena:
  • uživatelským jménem FEL,
  • pořadovým číslem fotografie
  • krátkým popisem obsahu (popisky delší než tři slova mohou být zkráceny).
 • Jména souborů budou tedy vypadat jako novakd1_01_koncert.tif.
  • Řazení fotografií 01 až 10 je povinné.
  • Ve jméně souborů nesmí být použita diakritika! Přípona musí být malými písmeny.
 • Každá fotografie také musí obsahovat původní EXIF záznam doplněný IPTC záznamem s údaji o autorovi, o obsahu fotografie včetně klíčových slov (keywords) a plného názvu fotografie. Neoznačení fotografií bude považováno za nesplnění podmínek!
 • Fotografie musí být připraveny pro tisk (viz následující sekce).

Příprava fotografií pro tisk

Fotografie připravte pro tisk na digitálním Minilabu (jak to vše udělat se naučíte v průběhu cvičení), tedy:

 • s délkou kratší strany přesně 2433 pixelů,
 • zároveň nesmí délka delší strany přesahovat 4228 pixelů
 • dodržujte jednotný poměr stran (pro kompozici na výstavu), výjimky jen v případech s jasným záměrem (uveďte v doprovodném textu)
 • ve formátu RGB s 8 bity na kanál, v barevném prosotru sRGB,
 • přiměřeně doostřené pro tisk na 300 dpi.

Doprovodný text

K projektu musí být přiřazen doprovodný text ve formátu PDF o délce jedné strany A5 (naležato, font cca 14pt) popisující vznik či ideu/koncept projektu. Text by měl obsahovat jen název projektu/téma a vlastní popis (jméno autora bude uvedeno jinde). Tento text bude viset společně s vystavenými fotografiemi na výstavě, proto věnujte jeho přípravě patřičnou péči.

Odevzdání projektu

 • Všech deset fotografií a textový dokument zabalte společně do jediného ZIP souboru a odevzdejte elektronicky přes odevzdávací systém. Limit na celkovou velikost ZIP souboru je 350 MB.
  • V případě odmítnutí systémem nejprve podrobně prostudujte chybový text, odstraňte uvedené nedostatky a opakujte.
  • Pokud si nevíte rady, napište email svému cvičícímu a zkopírujte do něj celý text výpisu chyb ze systému.
  • Projekt sami nikdy neposílejte mailem ani jiným způsobem, je to zbytečné. Odevzdání bude uznáno až v okamžiku úspěšného nahrání do systému.
 • Zároveň předejte cvičícímu kopii fotografií a doprovodného textu na CD/DVD (pro archivaci):
  • Mělo by jít o stejný obsah, jako odevzdaný ZIP, jen to nebude zabalené v ZIPu, ale nahrané přímo v kořenovém adresáři nosiče
  • Navíc bude obsahovat esej (viz. níže)
  • CD/DVD popište vaším jménem, příjmením, uživatelským jménem FEL, datem zpracování, obsahem
  • K adjustaci nosiče se u zkoušky přihlíží.

Proč optický disk v dnešní době?

Vzhledem k nezanedbatelnému celkovému objemu dat je to pro nás stále nejpraktičtější způsob pro rychlé hodnocení a zálohování Vašich prací, cena média je minimální. Děkujeme za spolupráci.

Děkujeme, že dodržujete uvedená pravidla. Výrazně nám tím usnadníte organizaci výstavy a zvýšíte také svou šanci na dobré umístění v soutěži.

Esej

Nezávisle na projektu píší studenti esej, kterou odevzdají společně s projektem. Na konci semestru student odevzdává esej (na CD/DVD společně s fotografiemi) na téma Fotografie. Hodnocen bude hlavně obsah, který se může pohybovat od technické, historické či principiálně objektivní hranice, až po hranici psychologickou, filosofickou a čistě subjektivní. Narozdíl od nezaujatých referátů a suchých technických zpráv (na které jste zvyklí) je žádoucí zde projevit vlastní názor na věc.

Esej je literární odborně publicistický žánr středního či kratšího rozsahu, úvaha na určité téma, spočívající v přemýšlení o faktech a jejich hodnocení. Autor eseje posuzuje problém v širším kontextu, komentuje současná řešení a naznačuje nová, často klade otázky a společně se čtenářem na ně hledá odpověď. Esej je tedy jakýsi dialog autora se sebou samým i se čtenářem. Je často psána živým, obrazným jazykem.

Zdroj: Wikipedie

Text má mít 4000±200 znaků (cca dvě stránky A4). Papírový výtisk eseje, jeho přečtení a komentář studentovi zajistí zkoušející.

Ukázky esejí z minulých let najdete v síni slávy.

Odevzdání eseje je podmínkou pro získání zápočtu. Není zde žádný termín ani sankce.

Soutěž semestrálních projektů a výstava fotografií

 • Odevzdané fotografie budou zhodnoceny ve dvou kolech. Cílem prvního kola je poskytnout studentům zpětnou vazbu a vybrat dvacet nejlepších souborů fotografií pro výstavu a soutěž.
 • Práce všech autorů budou ohodnoceny po umělecké a technické stránce a tato zpětná vazba bude dostupná přes odevzdávací systém. Termín viz výše.
 • Ve druhém kole hodnocení budou vybrány tři nejlepší práce, pořadí ostatních stanovováno nebude.
 • Vybrané nejlepší soubory fotografií budou vystaveny od 14. týdne semestru po dobu několika týdnů.
 • Vernisáž výstavy proběhne ve skleněné dvoraně mezi budovami A a B areálu ČVUT na Karlově náměstí. (termín viz výše). Na vernisáži budou vyhlášeny tři nejlepší soutěžní soubory fotografií a jejich autoři obdrží o umístění osvědčení.
 • Podmínkou pro účast v soutěži je odevzdání práce v termínu a souhlas s publikací odevzdaných fotografií. Nahráním fotografií automaticky projevíte souhlas ve smyslu §35 autorského zákona v následujícím znění:

Stránku udržuje Jan Šochman

courses/a7b33dif/projektaesej.txt · Last modified: 2020/03/04 10:27 by sochmjan