Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Reportáž

Podání obrazové zprávy

 • Prostory :
  • Praha-Dejvice, areál ČVUT,
  • Událost dle výběru cvičícího
 • Pomůcky : digitální fotoaparáty, teleobjektivy, širokoúhlé objektivy, stativy
 • Cíl: praktické studium fotografování výjevů - reportáž

Zachycení pohybu postavy

Nastavení fotoaparátu:

Odpovídá požadavkům na ostré zachycení pohybující se postavy, základem je typicky režim priority času závěrky. Správné ostření je zde velmi důležité. Ukážeme si jak nejlépe využít autofokus, včetně kontinuálního zaostřování a souvisejících nastavení.

Vysvětlení:

První část cvičení se zaměřuje na fotografování chůze/běhu člověka. Jde o zdánlivě jednoduchý děj, stále se všude opakující. Studenti se venku postaví do řady či houfu. K nim/od nich se bude přibližovat/vzdalovat 1 vybraný jiný student/cvičící.

Úkolem je zachytit ostře pohyb 1 postavy směrem k nám/od nás. Musí být patrné, že jde o chůzi, ne každá poloha nohou je dobrá. Obraz postavy musí být na fotografii přiměřeně velký (plný formát). Pozadí za postavou nesmí být rušivé. Postavě nesmí z hlavy vyrůstat stromy, veřejné osvětlení apod.

Fotografování je potřeba opakovat do chvíle, než studenti ukáží cvičícímu na monitoru aparátu dobrou fotku. Cvičení vede k předvídavosti. Cvičení vede k manuální zručnosti. Student si musí uvědomit, kdy je ne/vhodné zmáčknout spoušť. Viz Teorie rozhodujícího okamžiku.

Zachycení výjevu

Výjev je děj probíhající minimálně mezi 2 osobami. Pro jednoduchost se doporučuje např. prodej zboží. Děj se stále opakuje a existuje několik málo rozhodujících okamžiků pro zachycení děje tak, aby každý poznal, že se jedná o prodej. (Výběr zboží, předávání zboží, platba…)

Děj lze snadno předvídat, studenti se pokusí o jinou kompozici, jiný úhel záběru atd. V tomto případě se již dá mluvit o reportáži, o podání zprávy někomu o něčem. V našem případě osoba XY zakoupila v obchodě YZ zboží AB od prodavače CD za EF peněz. Podobných zpráv se v médiích, zvláště bulvárních, vyskytuje hodně…

Velmi významný je popisek k fotografii, tzv. slovní doprovod. Bez popisku se fotografie v novinách téměř nevyskytují. Jde o vysoce komprimované slovní sdělení. Fotoreportáž je podání zprávy. Fotoreportáž je obrazově-slovní sdělení o tom, že se něco stalo. Reportáž obsahuje odpovědi na základní otázky: KDO? CO? KDY? KDE? PROČ? JAK?

Reportáž z události

Vysvětlení:

Když jde fotograf podat obrazové svědectví o přednášce 4 astronautů na ČVUT, jde o výjevy lehce předvídatelné a fotograf na ně musí být technicky i duševně připraven. Astronauti vejdou do budovy, budou se s někým zdravit, půjdou po chodbách, usednou v posluchárně, budou se střídat v hovoru, občas se napijí vody, rozdají autogramy a publikace, přijmou potlesk a odejdou.

V rámci těchto událostí předvídatelných se ale mohou stát události nepředvídatelné. Nastane nečekané setkání, něco/někdo upadne, zraní se apod. (Např. americký astronaut nedávno v Čechách téměř zahynul v našem armádním vrtulníku, z nudných předvolebních mítinků se stala vajíčkyáda apod.) Na podobné akce, ale třeba i na svatbu či tiskovku, by už měl jít fotograf se základními reportážními návyky. Dopředu by si měl opatřit maximálně možné množství informací o události samé, aby byl připraven.

Fotoreportér musí dobře sledovat a předvídat dění. Když se výjev stane a fotograf teprve tahá aparát z brašny, to už je pozdě. Fotograf musí mít dopředu správně technicky nastaven přístroj. Když létají vajíčka, padají vrtulníky a hroutí se společenské systémy, fotograf už musí jen fotografovat…

Úkol C5:

 • výběr nejlepších fotografií (max. 10) zachycující vybranou událost nahrajte podle instrukcí.

Literatura

 • Ján Šmok, Začněte fotografovat, SNTL 1983, str.170-179, 213-220
 • Kolektiv: 1989, Radost, 1990
 • Kolektiv: Listopad 89, Odeon, 1990
 • Kolektiv: Československo 89, Panorama, 1990
 • Kolektiv: 1989 očima fotografů, Czech Photo, 1999
 • Roman Sejkot a kolektiv: Pápež Ján Pavol II., Praha, Velehrad, Bratislava, Osveta, 1990
 • M.Fulton: Eyes of Time/Photojournalism in America, NYGS, 1988
courses/a7b33dif/cviceni/08-reportaz.txt · Last modified: 2020/03/21 22:23 by sochmjan