Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Portrét

 • Prostor : profesionální fotografické studio, okolí studia
 • Pomůcky : digitální fotoaparáty, teleobjektivy, stativy, flashmetr
 • Fotografované osoby : studenti se fotografují navzájem
 • Cíl : praktické studium zákonitostí portrétu

Podobenka (30 minut)

 • Cíl : zvládnutí nejrozšířenějšího typu portrétu
 • Scéna 1:
  • Neutrální pozadí (bílé, šedé),
  • 2 rozptýlená světla-blesky (softboxy)
 • Nastavení fotoaparátu :
  • ISO 200,
  • čas 1/125s,
  • clona 8,
  • ohnisková vzdálenost min. 70mm,
  • formát NEF(RAW),
  • barva světla 5500°K (blesk)
 • Pozice osoby :
  • Asi 1-2m od pozadí, aby osoba nevrhala stín na pozadí.
  • Zády k pozadí, čelem k fotografovi.
  • Fotograf je od osoby vzdálen asi 3m.
 • Pozice světel :
  • První hlavní dopadá na osobu z její pravé strany v úhlu asi 45°.
  • Druhé vedlejší dopadá zleva na osobu rovněž v úhlu asi 45°.
  • Pozice světel se mohou nepatrně měnit u osob s brýlemi, aby nedocházelo k odleskům.
  • Střed obou světel je ve výšce asi 1/2m nad hlavou osoby (2-2,5m od země).
  • Výkon vedlejšího světla je asi poloviční. Světelný poměr hlavního a vedlejšího světla tedy je 2 : 1.
Foto Roman Sejkot : Karel Tascher, HP Foto Roman Sejkot : Karel Tascher, HP Foto Roman Sejkot : Karel Tascher, HP
1. Ánfas (z fr. en face) 2. Levý poloprofil 3. Pravý poloprofil
Stojící osoba se dívá zpříma do objektivu. Ramena jsou rovná a kolmá k ose objektivu. Hlava je mírně vzhůru, aby vynikl krk a narovnala se kůže. Fotografujeme na výšku, aparát je v úrovni hlavy. Stojící osoba se natočí o 45° vpravo celou postavou. Hlavu natočí mírně vlevo a sleduje objektiv. Poloprofil nesmí narušovat pravé ucho osoby, nesmí vyrůstat z linie tváře. Stojící osoba se natočí o 90°vlevo celou postavou z předcházející pozice. (45° vlevo z první pozice.) Vše platí stejně jako v minulém případě.
 • Vysvětlení : Lidská tvář není zcela symetrická, proto se dělají varianty podobenek. Fotografie č.1 je dnes nazývána biometrickým portrétem užívaným úřady. Fotografie č.2 a 3 jsou vhodné k publikování v časopisech a na webu. Z variant lze vybrat takovou, která nejlépe vystihuje podobu člověka a která rovněž odpovídá libým pocitům vlastní prezentace. Studenti se učí komunikaci s fotografovanou osobou. Osoba musí vypadat na podobence neutrálně, přesto příjemně. Podobenka musí vykazovat co největší shodu s fotografovahou osobou. Podobenka poskytuje maximální možné množství informací o osobě. Většina lidí nemá ráda své portréty. Jedním z možných důvodů vysvětlení je to, že na fotografiích sami sebe vidíme jinak, stranově obráceně, než se známe ze zrcadla.

Výtvarný portrét (30 minut)

 • Cíl : pokus o zvládnutí portrétu s výtvarnou přidanou hodnotou
 • Scéna 2:
  • Neutrální pozadí, možné využití vržených stínů,
  • 1 světlo rozptýlené,
  • 1 světlo přímé nerozptýlené.
 • Nastavení fotoaparátu : Lze vyzkoušet různé možnosti, pracovat s hloubkou ostrosti apod.
 • Pozice světel : Vyzkoušejte různé možnosti, ale nezapomeňte, že netvoříte abstraktní obraz. Shoda výtvarného (emotivního) portrétu s fotografovanou osobou musí zůstat do určité míry zachována.
 • Fotografie č.4 Vyberte si v publikaci či na webu 1 portrét, který se vám líbí. Pokuste se ho napodobit.

Foto Roman Sejkot : Dana Bérová, ministryně informatiky ČR Foto Roman Sejkot : Zuzana Prypoňová, modelka

 • Vysvětlení : Tento typ portrétu mají lidé raději. Jsou uvolněnější, spolupracují. Mohou se usmívat, smát se, mračit se, lidé mohou “hrát”. Zde nejde o podobenku určenou svým užitím do identifikačních průkazů a databází. Výrazné využíváná světla a stínu může portrét rovněž zdramatizovat. Výtvarným řešením ve spojení s případnými rekvizitami lze člověka charakterizovat.

Reportážní portrét (30 minut)

 • Cíl : pokus o zvládnutí oblíbeného typu portrétu
 • Scéna 3: Prostředí ateliéru a jeho okolí, prosvětlené chodby, lze vyjít ven z budovy. Pozor na roli pozadí za osobou.
 • Nastavení fotoaparátu : Bude odpovídat aktuální situaci. Doporučuje se vysoká hodnota ISO.
 • Fotografie č.5: K zaostření pohyblivých objektů používejte autofokus.

Foto Roman Sejkot : Metr před cílem... Z reportáže “O sportovci”. Oceněno v soutěži WPP 1994. Foto Roman Sejkot : Prezident Václav Havel

 • Vysvětlení : Reportážní portrét má tu výhodu, že nepotřebuje prostředí ateliéru. V pozadí za osobou je prostředí, ve kterém se osoba obvykle vyskytuje. Často se užívá v médiích. Někdy se mu také říká pracovní portrét. Spisovatel bývá fotografován s knihou, vědec v prostředí laboratoře, sportovec na sportovišti se svým sportovním nářadím atd. Vyplatí se dodržovat naučené zásady z prvních dvou typů portrétů. Reportážní portrét je náročný vzhledem k častému nedostatku světla, pohybu osoby, nedostatku času fotografované osoby apod. Fotograf by měl o fotografované osobě alespoň něco vědět, aby s ní dokázal navázat kontakt.

Přehled scén

No.FotoPozice osobySvětlaPozadíNastavení
1. podobenka přímáStojí asi 1-2m od pozadí, 3m od fotografa. Dívá se zpříma do objektivu, hlava mírně vzhůru, ramena rovná a kolmá k ose objektivu.2 softboxy, hlavní z prava, vedlejší z leva v úhlu 45 stupňů vůči osobě, střed ve výšce 2-2.5m nad zemí, vedlejší světlo má poloviční výkonneutrální - bílé nebo šedéISO 200, clona 8, čas 1/125 s, ohnisková vzdálenost minimálně 70 WB flash 5200K, RAW
2. podobenka zpravaStojí asi 1-2m od pozadí, 3m od fotografa. Celá postava natočená 45 stupňů vpravo. Hlava natočená mírně vlevo se dívá do objektivu.2 softboxy, hlavní z prava, vedlejší z leva v úhlu 45 stupňů vůči osobě, střed ve výšce 2-2.5m nad zemí, vedlejší světlo má poloviční výkonneutrální - bílé nebo šedéISO 200, clona 8, čas 1/125 s, ohnisková vzdálenost minimálně 70 WB flash 5200K, RAW
3. podobenka zlevaStojí asi 1-2m od pozadí, 3m od fotografa. Celá postava natočená 45 stupňů vlevo. Hlava natočená mírně vpravo se dívá do objektivu.2 softboxy, hlavní z prava, vedlejší z leva v úhlu 45 stupňů vůči osobě, střed ve výšce 2-2.5m nad zemí, vedlejší světlo má poloviční výkonneutrální - bílé nebo šedéISO 200, clona 8, čas 1/125 s, ohnisková vzdálenost minimálně 70 WB flash 5200K, RAW
4. výtvarný portrétNajděte v knize či na internetu slavný portrét a pokuste se jej napodobit. 1 světlo rozptýlené, 1 přímé, různé možnosti nastaveníneutrálnírůzné možnosti nastavení
5. reportážní portrétFotografujte kolegy při práci v ateliéru nebo v okolí.přímý blesk, dlouhý časrůznérůzné možnosti nastavení, vysoké ISO
6. skupinový portrétSkupinové portréty jsou velmi časté v rodinách, školách, firmách, na zájezdech, prostě všude tam, kde lidé vytvářejí skupiny a jde jim např. o uchování vzpomínek. Pokuste se o vytvoření ne/tradičního skupinového portrétu.různé osvětlení dle prostředírůznérůzné dle prostředí

Úkol C3:

Literatura

courses/a7b33dif/cviceni/06-portret.txt · Last modified: 2020/03/21 22:22 by sochmjan