Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
courses:b33opt:start [2019/02/11 09:41]
wernetom [Novinky]
courses:b33opt:start [2019/02/11 13:12]
wernetom [Novinky]
Line 12: Line 12:
 ===== Novinky ===== ===== Novinky =====
  
-  * <wrap em>​Vzhledem k mnoha žádostem otvírám (ač nerad) čtvrtý termín zkoušky.</​wrap>​+  * <wrap em>​Vzhledem k mnoha žádostem otvírám (ač nerad) čtvrtý termín zkoušky.</​wrap> ​V KOSu se termín otevře co nevidět.
   * <wrap em>Body ze třetí zkouškové písemky jsou v Brute. Písemky budou k náhledu v úterý 12.2. mezi 13:00 a 15:00 v KN:G-105. Kdo splňuje podmínky na známku, má ji v KOSu.</​wrap>​   * <wrap em>Body ze třetí zkouškové písemky jsou v Brute. Písemky budou k náhledu v úterý 12.2. mezi 13:00 a 15:00 v KN:G-105. Kdo splňuje podmínky na známku, má ji v KOSu.</​wrap>​
  
courses/b33opt/start.txt · Last modified: 2019/02/14 22:06 by wernetom