CVIČENÍ

„Prvních 10 000 fotografií je nejhorších.”Henri Cartier-Bresson, zakladatel fotožurnalistiky

Věta H. C. B. platila v době vrcholu existence analogové fotografie, tzv. kinofilmu, kazety s 36 snímky. Po zaokrouhlení nahoru jde asi o 280 filmů po stokoruně, to máme 28 tisíc, s vyvoláním (vývojka, ustalovač) rovných 30 tisíc (nehledě na dobu a společenské systémy, pořád to je hodně peněz. UčMuč (Učedník Mučedník - zkratka užívaná Josefem Sudkem) to má dnes levnější. Troška elektřiny, že? Rychlejší, rovněž ano. Pořízení takového množství fotografií je snazší po stránce materiálně technické, nikoli však duchovní. Nechcete milionkrát za život marně stisknout spoušť. Snímejte realitu s rozmyslem. Fotografujte nejprve očima - mozkem, pak zapojte techniku.

Cílem cvičení je průchod základními technikami a principy fotografické tvorby v ateliéru, exteriéru a v počítači (ve fotokomoře). Získané dovednosti studenti průběžně využijí při vypracování samostatné práce/projektu, kterou/kterým mezi sebou soutěží. Završením cvičení je veřejná výstava nejlepších prací a vyhlášení vítězů na vernisáži na konci semestru (nebo v prvním týdnu zkouškového období).

Jsme schopni vám krátkodobě zapůjčit školní fotoaparát, nicméně možnost využívat vlastní přístroj je velkou výhodou pro průchod předmětem. Fotoaparát - nejlépe (bez)zrcadlovka - by měl mít sáňky na blesk (propojené na mechanickou závěrku pro synchronizaci odpálení), možnost nastavit manuálně čas, clonu, ISO, White Balance a ideálně i fotografovat do formátu RAW (ró).

Cvičící

Roman Sejkot
roman.sejkot@cvut.cz
www.SEJKOT.com
Více...

BcA. Petr Neugebauer
neugepet@fel.cvut.cz
neuPhoto
Více...

Aleš Němeček
ales.nemecek@fel.cvut.cz
anDIFinspirace
Více...


V záloze v LS 2023/2024 = B232 zůstávají:

Jan Šochman
jan.sochman@fel.cvut.cz
Jéňovo Flickr
Více...

Michal Neoral
neoramic@fel.cvut.cz
instagram
Více...


Kontakt

Upřednostňujeme dotazy a konzultaci problémů na diskuzním fóru předmětu, které je přístupné po příhlášní do odevzdávacího systému. Fórum slouží ke komunikaci s mezi vyučujícími i mezi studenty daného předmětu navzájem.

Individuální záležitosti s námi můžete komunikovat na mailu dif@cmp.felk.cvut.cz, případně přímo s konkrétními vyučujícími.

Kdy, kde a jak

Rozvrh cvičení pro LS 2024 a počet otevřených cvičebních paralelek (cvp) aktualizujeme podle počtu zapsaných studentů - sledujte ve webovém rozvrhu FEL nebo přímo v KOsu. “Cvičení 1.” z Ateliéru Dejvice začne v PO 19.2.2024 v 9:15 hod. a bude pokračovat v ÚT 20.2.2024 také od 9:15 hod. až do úterního odpoledne, poslední cvp 103, začátek 12:45 hod.

1. polovina semestru probíhá ve fotografickém ateliéru T2:A3-s123c v Dejvicích. Pokud máte vlastní fotoaparát, nejlépe (bez)zrcadlovku, ale hlavně s možností manuálního nastavení a se sáňkami pro blesk (propojené na mechanickou závěrku pro synchronizaci odpálení), vemte ho rozhodně s sebou. V opačném případě Vám v průběhu cvičení půjčíme základní zrcadlovku (k dispozici jsou i různé objektivy), pak se bude hodit alespoň vlastní SD karta. Každopádně, možnost využívat vlastní přístroj je velkou výhodou pro průchod předmětem.

Ateliér najdete v suterénu hlavní budovy FEL přímo pod pedagogickým oddělením (to je v přízemí vlevo od hlavního vchodu) Na plánku to odpovídá části T2:A3. Na konci boční chodby je mříž, před ní počkejte, opozdilci zvoňte.

2. polovina semestru se koná v počítačové místnosti T2:A3-412 v Dejvicích. Budeme pracovat převážně v programu Adobe Photoshop, který je v učebně nainstalovaný ve starší verzi, a také v ACDSee Photo Studio Ultimate 2024. Pokud si přinesete vlastní notebook s Photoshopem nebo jiným fotoeditorem, může to být pro Vás pohodlnější, připojíte si v učebně druhý monitor, třetí obrovský monitor, čtvrtý monitor… Zkuste si doma připojit jako druhý monitor TV, 2K, 4K, 8K … :)

Návod pro přihlášení na počítači v učebně T2:A3-412 a přístup (i vzdálený mimo síť ČVUT) k FEL AD diskovým svazkům najdete zde.

K SAMOSTUDIU … Všechna cvičení byla původně od roku 2009 až do LS 2020 zamýšlena pro běžnou prezenční výuku ve školním ateliéru a v počítačové učebně. Covidové okolnosti nás přinutily ke změnám, neb mnoho studentů již v roce 2020 nemohlo být současně přítomno na on-line výuce - cvičení u nás, jinde a ještě k tomu řešit domácí rodinné - zdravotní problémy. Proto byla cvičení upravena, aby studenti mohli zvládnout cvičení i sami doma, na dálku. K tomu slouží přesný popis úkolů a ilustrace. Poznámky K SAMOSTUDIU … ponecháváme na stránkách předmětu DIF z několika důvodů, tzv. pro strýčka Příhodu.

Program cvičení

Cvičení je rozděleno na část uměleckou a technickou. V umělecké části se naučíte základům práce fotografa (nejen) v ateliéru. V technické části se seznámíte se zpracováním fotografií na počítači, konkrétně v programu Adobe Photoshop CS5. Cvičení je zakončeno samostatným semestrálním fotografickým projektem a esejem. Téma projektu se každý rok mění. Téma eseje zůstává neměnné: Fotografie.

Každé ze zkoumaných témat by vystačilo na několik hodin. Naše cvičení si kladou za cíl vás alespoň uvést do jejich základů.

Všechna ateliérová cvičení jsou popsána a ilustrována v knize - učebnici k předmětu: Roman Sejkot, Václav Hlaváč: Kniha FOTOGRAFIE / od fotogramu k výpočetní fotografii /, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017.


T 2024 (Po / Út) Téma Úkol
Umělecká část
1. 19.2. / 20.2. Úvod do digitální fotografie
2. 26.2. / 27.2. Fotografování ve studiu *
3. 4.3. / 5.3. Kompozice a zátiší *
4. 11.3. / 12.3. Produktová fotografie Povinné odevzdání konceptu Projektu do 10.3.2024
5. 18.3. / 19.3. Architektura *
6. 25.3. / 26.3. Portrét *
7. 1.4. (Velikonoce) / 2.4. Reportáž *
8. 8.4. / 9.4. Tělo
Technická část
9. 15.4. / 16.4. Digitální fotoeditory a formáty
10. 22.4. / 23.4. Zpracování raw
11. 29.4. / 30.4. Retuš, fotomontáž *
12. 6.5. / 7.5. Správa barev *
13. 13.5. / Ostření a šum * + Odevzdání Projektu a Eseje do 14.5.2024, 23:55
ÚT 14.5. Rektorský den DIFfotoVÝLET Fotovýlet v KOSu bude vypsaná AKCE
14. 20.5. / 21.5. Zápočty. HDR / Panorama Odevzdání vytištěných fotografií ze cvičení “Ostření a šum”.

Upozornění: Podle Studijního a zkušebního řádu ČVUT je navštěvování přednášek nepovinné. Pro návštěvu cvičení ovšem požadujeme teoretickou znalost procvičované problematiky (podle programu cvičení), která bude vyučována na předcházejících přednáškách. Když student chce, může si látku před cvičením doplnit z doporučené literatury.

Domácí úkoly

Informace k domácí úkolům naleznete v samostatné sekci.

Zápočet

Zápočet bude udělen, když student úspěšně odevzdá:

  • všechny domácí úlohy ze cvičení,
  • semestrální Projekt přes odevzdávací systém BRUTE a současně na CD-DVD / flash karta ve tvaru kreditní karty,
  • na papíře vytištěný Esej na téma Fotografie, který bude současně spolu se semestrálním projektem i na CD-DVD / flash card,
  • bude mít nejvýše tři absence na cvičení,
  • vše ideálně k předání cvičícím na posledním 14. cvičení ve dnech 20. - 21. 5. 2024.

Různé


Na tvorbě materiálů pro výuku cvičení se kromě současných vyučujících podíleli i minulí členové týmu DIF: L. Cerman, M. Dočkal, M. Dolejší, P. Doubek, J. Kostlivá, J. Mrhal, Š. Obdržálek, Z. Uhríková, D. Večerka, V. Zýka, P. Zamarovský.

courses/a7b33dif/cviceni/start.txt · Last modified: 2024/04/11 21:24 by nemeceka