Warning
This page is located in archive.

Harmonogram zkoušky 12.2.2024

Poslední zkouška se koná v učebně K-132 (počítačová učebna), kde proběhně jak teoretická, tak i praktická část. V případě neomluvené absence se ovšem termín hodnotí stupněm F. Neporušujte prosím pravidla, zejména zákaz jakékoliv komunikace s kýmkoliv kromě vyučujících během obou částí zkoušky. Výsledky by měly být k dispozici v KOSu během pondělí, v nejhorším případě v úterý.

Orientační časy:

8:30 příchod studentů do učebny
8:45 10:30 praktická zkouška
11:00 13:00 teoretická zkouška

Všichni studenti níže se dostaví v 8:30

Obě části zkoušky: AKRAMAMI, BAUERVAC, BORKOKR1, CIGASNAT, HIMMEMA2, KRALFIL9, KRCHKARE, STRANJ13, SVOBO128

Jen písemný test: KANTOST1 (také od 8:30)

Jen praktická část: SVOGUDAN, VARSAMIC, CERNYPR

courses/b3b33alp/zkouska20240212.txt · Last modified: 2024/02/10 07:17 by vonasvoj