Warning
This page is located in archive.

Table of Contents

Cvičení 2

02a

While cyklus

while1.py:

print("for")
for i in range(10,40,5):
  print(i)
print("while")
i=10
while i<40:
  print(i)
  i+=5
while2.py:
print("for")
for i in range(20,-20,-5):
  print(i)
print("while")
i=20
while True:
  print(i)
  i-=5
  if i<=-20:
    break
while-continue.py
for i in range(15):
  if i%2==0:
    continue
  if i%3==0:
    continue
  print(i)

print("while")
i=0
while i<15:
  if i%2==0:
    i+=1
    continue
  if i%3==0:
    i+=1
    continue
  print(i)
  i+=1
problem.py:
i=int(input())
while i>1:
  print(i)
  if i%2==0:
    i//=2 # i = i//2
  else:
    i=i*3+1

02b

Počítání s reálnými čísly

presnost.py:

suma=0
step=0.1
for i in range(1,11):
  suma+=step
  if suma==i/10:
    print("Plati", suma, "rovno", i/10)
  else:
    print("Neplati", suma, "nerovno", i/10)
rovnost.py:
x=2.1
epsilon=1e-10
print(abs(x+0.2-2.3))
if abs(x+0.2-2.3)>epsilon:
  y=10./(x-2.1)
  print(y)
else:
  print("Nelze delit nulou")
odmocnina.py:
y=2
x=0
step=1
k=0
for i in range(100):
  limit=10
  while (x+step)**2<=y and (i==0 or limit>=0):
    x+=step
    print("Krok",k,x,x**2,y)
    k+=1
    limit-=1
  if i>0 and limit<0:
    break
  step/=10
  print(x)
print("Vysledek", x, x**2, y)

02c

Metoda půlení intervalu

puleni.py:

c=float(input())
if c>=0:
  x1=0
  if c<=1:
    x2=1
  else:
    x2=c
  #zacneme pulit interval
  k=0
  while (x2-x1)>1e-10:
    x_s = (x1+x2)/2
    f_x_s = x_s**2-c
    f_x1 = x1**2-c
    if ((f_x1<0) == (f_x_s<0)):
      x1 = x_s
    else:
      x2 = x_s
    print("Krok",k,x1,x2, x_s**2, c)
    k+=1
  x_r = (x1+x2)/2
  print(x_r, x_r**2, c)
else:
  print("Odmocnina ze zaporneho cisle neni realna")

newton.py:

c=float(input())
if c>=0:
  x_n=1
  x_n_1 = x_n/2+c/(2*x_n)
  while abs(x_n_1-x_n)>1e-10:
    x_n = x_n_1
    x_n_1 = x_n/2+c/(2*x_n)
    print(x_n_1, x_n_1**2, c)
  print(x_n_1, x_n_1**2, c)
else:
  print("Odmocnina ze zaporneho cisle neni realna")

courses/b3b33alp/cviceni/kratka_videa/c02.txt · Last modified: 2021/09/10 10:06 by stepan