Warning
This page is located in archive.

Hexagonální grid

Souřadnicový systém

 • Pozice každé buňky na hexagonálním gridu lze vyjádřit souřadnicí (p,q), kde p označuje sloupec a q řádek.
 • Horní levý roh má souřadnici (0,0)
 • Liché řádky (q=1,3..) jsou oproti sudým posunuty směrem doprava
 • Vzhledem k posunu buněk mezi řádky je osa 'p' nakloněna, viz obrázek:

 • Tento souřadnicový systém je zvolen proto, že umožňuje logické adresování buněk, je celočíselný a hlavně, podporuje rychlou operaci rotace buňky

Pomocné funkce

 
import copy
import math
from PIL import Image, ImageDraw
 
 
# Uzitecne funkce a tridy pro praci s hexagonalnim gridem
 
"""
 
Vytvoreni prazneho gridu o velikosti 10x10:
 
 
b = Board(10)
 
# alternativa: nacteni ze souboru
b = Board(0)
b.loadBoard("soubor.txt")  
 
 
# prochazeni radku/sloupce:
 
for p in b.board:
  for q in b.board[q]:
   print("bunka", b.board[p][q] )
 
 
# zjisteni, jestli je nejaka bunka uvnitr:
 
p = 20
q = 10
 
if b.inBoard(p,q):
  print("Bunka je uvnitr")
else:  
  print("bunka je venku")
 
# ulozeni do png, bunky budou obarveny dle jejich hodnoty (0 = bila)
 
 
#provedene nejake obarveni, napriklad bunky, pro ktere neexistuje p+1 soused
for p in b.board:
  for q in b.board[p]:
    if not b.inBoard(p+1, q): #pokud nema souseda p+11
       b.board[p][q] = 3
 
b.saveImage("soubor.png") 
 
 
 
"""
 
def loadStones(filename):
  f = open(filename,"r")
  stones = []
  for line in f:
    coords = list(map(int, line.rstrip().split()))
    if len(coords) > 0:
      stones.append( [] )
      for i in range(len(coords)//2):
        x = coords[2*i]
        y = coords[2*i+1]
        stones[-1].append([ x,y ] )
  return stones;
 
 
 
 
class Board:
  def __init__(self, size = 0):
    self.size = size
    self.board = {}
 
    #create empty board as a dictionary
    self.b2 = {}
    for p in range(-self.size,self.size):
      for q in range(-self.size, self.size):
        if self.inBoard(p,q):
          if not p in self.board:
            self.board[p] = {}
          self.board[p][q] = 0
 
          if not q in self.b2:
            self.b2[q] = {}
          self.b2[q][p] = 0
 
    #this is for visualization and to synchronize colors between png/js
    self._colors = {}
    self._colors[-1] = "#fdca40" #sunglow
    self._colors[0] = "#ffffff" #white
    self._colors[1] = "#947bd3" #medium purple
    self._colors[2] = "#ff0000" #red
    self._colors[3] = "#00ff00" #green
    self._colors[4] = "#0000ff" #blue
    self._colors[5] = "#566246" #ebony
    self._colors[6] = "#a7c4c2" #opan
    self._colors[7] = "#ADACB5" #silver metalic
    self._colors[8] = "#8C705F" #liver chestnut
    self._colors[9] = "#FA7921" #pumpkin
    self._colors[10] = "#566E3D" #dark olive green
 
 
 
  def inBoard(self,p,q):
    """ return True if (p,q) is valid coordinate """
    return (q>= 0) and (q < self.size) and (p >= -(q//2)) and (p < (self.size - q//2))
 
 
  def rotateRight(self,p,q):
    pp = -q
    qq = p+q
    return pp,qq
 
  def rotateLeft(self, p,q):
    pp = p+q
    qq = -p
    return pp, qq
 
 
 
  def saveImage(self, filename):
    """ draw actual board to png
    """
 
    cellRadius = 60
    cellWidth = int(cellRadius*(3**0.5))
    cellHeight = 2*cellRadius
 
    width = cellWidth*self.size + cellRadius*3
    height = cellHeight*self.size
 
    img = Image.new('RGB',(width,height),"white")
 
    draw = ImageDraw.Draw(img)
 
    lineColor = (50,50,50)
 
 
    for p in self.board:
      for q in self.board[p]:
        cx = cellRadius*(math.sqrt(3)*p + math.sqrt(3)/2*q) + cellRadius
        cy = cellRadius*(0*p + 3/2*q) + cellRadius
 
        pts = []
        for a in [30,90,150,210,270,330]:
          nx = cx + cellRadius * math.cos(a*math.pi/180)
          ny = cy + cellRadius * math.sin(a*math.pi/180)
          pts.append(nx)
          pts.append(ny)
        color = "#ff00ff" #pink is for values out of range -1,..10
        if self.board[p][q] in self._colors:
          color = self._colors[self.board[p][q]]
 
        draw.polygon(pts,fill=color)
        pts.append(pts[0])
        pts.append(pts[1])
        draw.line(pts,fill="black", width=1)
        draw.text([cx-3,cy-3], "{} {}".format(p,q), fill="black")
    img.save(filename)
 
 
  def loadBoard(self, filename):
    board = {}
    fread = open(filename, "rt")
    size = -1
    for line in fread:
      p,q,value = list(map(int, line.strip().split()))
      size = max(size, q)
      if p not in board:
        board[p] = {}
      board[p][q] = value       
    fread.close()
    self.board = board
    self.size = size+1

Příklad

 • Následující program vyplní první řadu hodnotou 1

board = Board(size)
for p in board.board:
  if p.inBoard(p,0):
    p.board[p][0] = 1
board.saveImage("deska.png")

 • metoda 'inBoard(p,q)' vrací True, pokud souřadnice (p,q) odkazuje na správnou pozici uvnitř hrací desky
 • před zápisem do hrací desky, např. 'board[p][q] = 3' je vždy nutné zkontrolovat, zda-li je souřadnice (p,q) validní, tedy:

#chci zapsat hodnotu 3 na souradnici p,q
if board.inBoard(p,q):
  board.board[p][q] = 3

 • vždy používejte 'inBoard(p,q)' před zápisem do hrací desky, předejdete tak situaci, že budete zapisovat mimo hrací desku
 • Vykreslení kamenů

stones = loadStones("nejaky vstupni soubor")
for si in range(len(stones)):
  board = Board(10) #velikost 10x10
  for i in range(len(stones[si])):
   p,q = stones[si][i]  #i-ta bunka si-teho kamene
   p += 10//3      #posuneme kamen doprosted hraci desky,
   q += 10//2      #abychom ho mohli cely vykreslit
   if board.inBoard(p,q): #kontrola, ze i-ta bunka kamene je v hraci desce
     board.board[p][q] = 1 #zapiseme
  board.saveImage("kamen-{}.png".format(si))

 • Pokud chcete projít celou hrací desku, používejte vždy tuto konstrukci:

for p in board.board:  #vsechny sloupce v hraci deske
  for q in board.board[p]:  #vsechny radky, ktere nalezi sloupci p
    print("Hodnota bunky ", p,q, " je ", board.board[p][q] )

 • První for cyklus prochází validní 'p' souřadnice, druhý for cyklus prochází validní 'q' souřadnice na 'p'-tém sloupci

Doporučený postup

 • Nejprve se seznamte se souřadnicovým systémem (p,q) pro hexagonální gridy
 • Udělejte si následující úkoly:
  • Vyplnit zadaný řádek hodnotou 1
  • Vyplnit zadaný sloupec hodnotou 2
  • Najděte buňky, které mají levého souseda mimo hrací desku. Obdobně, identifikujte buňky, které mají souseda vpravo/nahoře/dole mimo hrací desku
  • používejte saveImage() pro uložení do png
  • Práce s kameny:
   • vykreslete kamen na pozici (0,0)
   • napište metodu pro vycentrování kamene např. tak, aby jeho 'i'-tá část měla hodnotu (0,0)
   • vykreslete všechny možné pozice kamenu na hrací desce (uvažujte pouze translace). Pro tento úkol se hodí mít kamen vycentrovaný
 • Teprve až se důkladněte seznámíte s hrací deskou, začněte přemýšlet, jak vyřešit úlohu výplně hrací desky kameny
courses/b3b33alp/cviceni/faq/hexagrid.txt · Last modified: 2023/12/13 14:24 by petrapa6