Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Projekty

V rámci předmětu Mikrokontroléry bude na konci každé sekce vyžadován vypracovaný projekt, který odráží probrané téma sekce. Výjimka bude u sekce I, která probírá základní architekturu, principy a vlastnosti mikrokontrolérů.

courses/b2m37mam/projekty/start.txt · Last modified: 2021/07/21 10:02 by nentvond