Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Cvičení

Cvičení jsou rozdělena do šesti tematických okruhů (sekcí). Kromě první sekce, která je hlavně seznamovací, bude v každém okruhu zadán větší projekt a cvičení v dané sekci budou vedena tak, aby měli studenti dostatek znalostí k vyřešení problému.

Část 1. Seznámení s mikrokontroléry a IDE

Část 2. Základní periferie

Část 3. Časovače

Projekt: Stopky se 7-mi segmentovým displejem

5. Externí přerušení

Cvičení 6. Čítače, low-power módy

Část 4. Komunikace

Projekt:

Cvičení 7. UART

Cvičení 8. Přístrojové sběrnice - SPI, I2C

Část 5. Další periferie MCU

Projekt: Akcelerometr

Cvičení 9. ADC

Cvičení 10. DMA

courses/b2m37mam/tutorials/start.txt · Last modified: 2021/08/02 10:58 by nentvond