Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

1. Úvod do Mikrokontrolérů

Cíle cvičení

  1. Seznámení se s architekturou mikrokontrolérů a základních stavebních bloků
  2. Instrukční sada, assembler
  3. Konfigurace projektu

Co je třeba si připravit

  1. Nainstalovat prostředí STM32CubeIDE (nebo jiný podle preferencí)
  2. Stáhnout framework pro STM32F4 do STM32CubeIDE
courses/b2m37mam/tutorials/01.txt · Last modified: 2021/08/02 10:41 by nentvond