Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

4. Interní periferie ARM jádra

Cíle cvičení

  1. Seznámit se interními periferiemi ARM jádra
  2. Seznámit se s principem přerušení
  3. Využít systémový čítač k jednoduchému měření času

Co je třeba si připravit

  1. Prázdný projekt vytvořený v STM32CubeIDE

Systémový čítač SysTick

Jádra procesorů Cortex-M obsahují jednoduchý 24 bitový čítač, který je možné využít např. k měření času. Jedná se o jednu z klíčových periferií jádra, není proto dokumentován v referenčních manuálech procesorů, ale v Cortex-M programovacím manuálu.

Registry systémového čítače

název význam offset manuál
STK_CTRL control and status register 0x00 247
STK_LOAD reload value register 0x04 248
STK_VAL current value register 0x08 249
STK_CALIB calibration value register 0x0C 250
courses/b2m37mam/tutorials/04.txt · Last modified: 2021/08/02 10:51 by nentvond