Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

P02 - Světelný had

Naprogramujte v jazyce symbolických adres na řadě LED hada.

Termín odevzdání 31.10.2021 23:59 CEST
Bodový zisk 2 b
Použitý jazyk ASM
Vzorový výstup HEX soubor

Zadání

  • V jazyce symbolických adres navrhněte program hada, který se zobrazí na řadě LED na rozšiřující desce MAM-shield.
  • Délka hada budou alespoň dva segmenty
  • Pohyb hada řiďte s vhodně zvolenou periodou (například 0.5 s)

Využijte kostru programu jazyka symbolických adres na blikání LED a rozšiřte ho o posun hada. Ideálním řešením je využití funkce rotace LSR nebo LSL pro pohyb hada po řadě LED ze zjednodušené instrukční sady.

courses/b2m37mam/projekty/02.txt · Last modified: 2021/12/15 16:05 by nentvond