Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

P01 - Blikání s LED

Termín odevzdání 14.11.2021 23:59 CEST
Bodový zisk 1b
Použitý jazyk C nebo Assembler
Vzorový výstup HEX soubor

Zadání

  • Navrhněte v jazyce C program realizující blikání LED v intervalu 0.1s, 0.5s a 1.5s
  • Tlačítko na desce bude přepínat jednotlivé intervaly blikání LED
  • Tlačítko bude reagovat pouze na externí přerušení
  • Perioda blikání bude realizována pomocí časovače
courses/b2m37mam/projekty/01.txt · Last modified: 2021/12/02 10:25 by nentvond