Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Dokumentace

Mikrokontrolér STM32F401

Vývojový Kit Nucleo STM32

Podrobné informace k vývojovému kitu lze najít v jeho datahseetu níže, zejména zapojení Arduino konektoru, propojení UART rozhraní s PC, vlastního tlačítka LED na desce.

Datasheet vývojového kitu

Vybraná instrukční sada

V tabulce níže se nachází zjednodušená instrukční sada, která bude použita v rámci výuky předmětu mikrokontroléry. Kompletní dokumentaci naleznete v PDF dokumentu Instrukční sada STM32F4

Instrukce Argument(y) Popis Příklad Význam Flags
AND {Rd}, Rn, Op2 Logický AND AND R0, R1 R0 = R0 AND R1 N,Z,C
B{cond} label Skok {conditional} B loop
BCC loop
BNE loop
Nepodmíněný skok na loop
Skok, pokud Carry flag (C) je nula
Skok, pokud Zero flag (Z) je nula
-
BL{cond} label Skok s návratem {conditional} BL podprogram Volání podprogramu -
BX Rm Nepřímý skok BX LR Návrat z podprogramu -
EOR {Rd}, Rn, Op2 XOR EOR R0, R1 R0 = R0 XOR R1 N,Z,C
LDR Rt, [Rn, #offset] Načti word do registru LDR R0, [R1, R2]
LDR R0, =constant
R0 = hodnota na adrese (R1+R2)
R0 = constant
-
LSR, LSL {Rd}, Rn, <Rs / #n> Logický posuv vpravo/vlevo LSR R0, R0, #1 R0 = R0 » 1 N,Z,C
ORR {Rd}, Rn, Op2 Logický OR OR R0, R1 R0 = R0 OR R1 N,Z,C
POP reglist Pop registr/s ze zásobníku POP {R0-R5} Načti 6 registrů R0-R5 ze zásobníku -
PUSH reglist Push register/s na zásobník PUSH {R0-R5} Ulož 6 registrů R0-R5 do zásobníku -
STR Rt, [Rn, #offset] Zapiš word do registru STR R0, [R1, R2] Ulož R0 na addru (R1+R2) -
SUB {Rd}, Rn, Op2 Odečti SUB R0, #1 R0 = R0 - 1 N,Z,C,V

Pro skok (B{cond}) je třeba uvést podmínku za které se má skok provést. Kompletní tabulku lze nalézt v datasheetu na str. 67

Datasheety

Datasheet posuvného registru 74HC595

Datasheet 7-mi segmentového displeje OPD-Q5620LE-BW

OLED displej s řadičem SSD1306 s odkazem na knihovnu v jazyce C zde

Větráček EFB0505MA-F00

courses/b2m37mam/dokumentace.txt · Last modified: 2021/08/02 12:06 by nentvond