Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

P03 - Stopky

Termín odevzdání 14.11.2021 23:59 CEST
Bodový zisk 4b

Zadání

 • Navrhněte v jazyce C program realizující zobrazení času stopek ve tvaru 0.00 na rozšiřující desce s využitím znalostí dynamického displeje
 • Celá část času bude zobrazením jednotek a desítek vteřin, přičemž desítky vteřin budou vypnutý pokud naměřený čas bude kratší 10s
 • K řízení stopek využijte dvou tlačítek, kde jedno bude spouštět a zastavovat stopky a druhé je bude nulovat

Podpůrné materiály

Datasheet posuvného registru 74HC595

const char NumbersASCII[11] = {
 0x3F, /* 0 */
 0x06, /* 1 */
 0x5B, /* 2 */
 0x4F, /* 3 */
 0x66, /* 4 */
 0x6D, /* 5 */
 0x7D, /* 6 */
 0x07, /* 7 */
 0x7F, /* 8 */
 0x6F, /* 9 */
 0x40, /* - */
};

courses/b2m37mam/projekty/03.txt · Last modified: 2021/08/02 10:59 by nentvond