Warning
This page is located in archive.

5. Kompozice a zátiší

Autoři cvičení: Petr Neugebauer, Roman Sejkot, ilustrační fotografie: Petr Neugebauer

K SAMOSTUDIU…

Pozorně si prohlédněte ilustrační fotografie ke cvičení. Pokuste se fotografie tzv. přečíst. Jmenujte nahlas zobrazené objekty, popište vztahy mezi nimi a odhalte zdroje světla. Pokuste se udělat stejný - podobný snímek v domácích podmínkách. Jsme si jisti, že uděláte lepší dle známé věty “to bych dokázal vyfotit taky…“

  • Místo: ateliér Dejvice, suterén, místnost s123
  • Technika: jednooká zrcadlovka, objektiv s delším ohniskem, světla, odrazné desky, expozimetr, flashmetr

Fotoaparát je mechanický přístroj, kterým vybíráme obrazy ze světa kolem nás a skládáme z nich realitu novou. Samotný výběr k záznamu provádíme pomocí hledáčku. Ten má zpravidla u jednooké zrcadlovky obdelníkový tvar. Můžeme se setkat i s jiným poměrem stran a to především u středního a velkého formátu. V každém zvoleném formátu - rámu, fungují předměty a děje před objektivem trochu jinak. Např. čím více se budeme blížit ke čtvercovému formátu tím bude obraz klidnější a vyrovnanější.

Kompozice

Cílem prvního zadání je umístění předmětů v hledáčku při využití celého obrazového formátu. Vytvářejme z jednoduchých předmětů kompaktní celky. Předměty nebudou na nekonečném pozadí levitovat, okolní prostor je nebude svírat - nechme předměty v obrazu dýchat. Pozor na kácející se linie a zkreslení. Předmět bude mít výraznou strukturu. Při použití stolu a zdi jako pozadí nezapomeňte, že v kompozici bude pracovat i horizont.

Klasické zátiší

Zatiší je tradiční umělecká disciplína. Budeme vycházet převážně ze 17. století a děl Holandských mistrů, např. Jan Jansz van de Velde, Pieter Claesz, Willem Claesz Heda, Willem Kalf a další. Pokusíme se o volnou interpretaci obrazů. Všímejte si rozmístění předmětů, světla a předmětů samotných. Každý povrch je definován. Rozeznáme sklo, porcelán, kov, ovoce, … Každý předmět ukazuje nejen malířovu řemeslnou zručnost - to co uměl namalovat, nebo hojnost a exluzivitu dováženého zboží. Ale předměty zastupují i symboly s dalšími významy. Např. uvadající květiny, lebky, přesýpací hodiny jsou zde jako symboly pomíjivosti.

Moderní zátiší

Tradiční uzavřené zátiší nyní přetvoříme do zátiší moderního. Neznamená to, že použijeme plastovou lahev místo skleněného poháru a dosáhli jsme kýženého výsledku. Moderní zátiší již není uzavřené. Z předmětů se mohou stát pouze fragmenty. Vidíme v kompozicích např. jen část předmětu. Prostorovost, která byla v předchozí části důležitá je nyní popřena v ploše.

Nalezené zátiší

Je rozšířením předchozích zadání. Hledejme světlo, strukturu, tvary, objekty, významy. Může nás zaujmout prostředí se svou specifickou atmosférou. Náhodné setkání nesourodých předmětů. Vztahy mezi člověkem a věcmi, kterými se obklopuje. Buďte kreativní a nebojte se nalézání pomoci. Špatná kompozice s omlouvenkou “ono to tak bylo” nebude akceptována.

Domácí úkol

Úkol D2:

Kromě snímků ze cvičení vyfotografujte a odevzdejte dle instrukcí fotografii s tématem zátiší dle vlastního výběru - klasické, moderní, nalezené.

Inspirace

Literatura

courses/a7b33dif/cviceni/03-zatisi.txt · Last modified: 2021/04/28 09:46 by neugepet