PROJEKT a ESEJ

Nedílnou součástí předmětu je odevzdání semestrálního projektu. Jde o cyklus deseti fotografií na jedno ze zadaných témat. Fotografie musí mít jednotnou koncepci, technické provedení i myšlenku, která podporuje téma projektu (tj. všechny na výšku nebo na šířku, raději jedna jednoduchá myšlenka z různých pohledů, než více jen vzdáleně souvisejících myšlenek, …). Fotografie musí být vaše a vzniknout nově na základě tohoto zadání. Při fotografování můžete použít libovolné zařízení, typicky digitální fotoaparát, ale také analogový fotoaparát (výsledek můžete naskenovat) a další technologie.

Jelikož jde o vcelku velké dílo (i když se to tak možná nezdá), vyžadujeme v průběhu semestru odevzdání konceptu projektu, o kterém se v dalších týdnech bavíme a směřujeme tak projekt ke zdárnému konci.

Součástí odevzdaného projektu je i ESEJ, osobní zamyšlení na téma fotografie.

Završením projektu je soutěž o nejlepší tři díla, která oceníme hodnotnými cenami, a z nejlepších projektů vytvoříme veřejnou výstavu předmětu ve skleněné dvoraně ČVUT na Karlově náměstí.

Témata projektů pro LS 2021

Studenty byly zvoleny v tajném demokratickém hlasování v prvním březnovém týdnu roku 2021 tyto názvy projektů:

1. COGITO ERGO SUM

2. REALITA ?

Autoři vítězných návrhů, Kateřina Dlouhá (studentka) a Petr Neugebauer (učitel), k návrhům společně s organizátorem volby Romanem Sejkotem dodávají:

COGITO ERGO SUM (Myslím, tedy jsem). S tímto tématem/názvem by si šlo ještě vyhrát: a) Dýchám, tedy jsem (?), b) Cítím, tedy jsem (vztaženo k emocím obecně, nikoli pouze k čichovému vjemu :), pokud bych toto téma měla zobecnit, tak “XXX, tedy jsem”. KD

REALITA ? Umělá realita, rozšířená realita, chyba v realitě, pozměněná realita, virtuální realita atd. Oblíbená otázka, zda nám moderní technologie slouží nebo ne. Modelování skrz reálné fotografie, chyby v digitálním souboru - Glitch, Google Lens atd. Co se dá snímat, rozpoznávat, modelovat… PN

Korespondenční tajné volby byly velmi napínavé a nakonec vedly k pěknému výsledku. Téma REALITA ?, tak jak jej chápe autor návrhu, je spíše technologické. Dotíralo naň téma “1”. Obě zmíněná témata se ale také úzce váží k našim každodenním životům. Již staří Ŕekové a před nimi mnozí další věděli, že “1” každý z nás vnímá okolní svět trochu jinak, tzv. po svém. Umělci, básníci, filosofové, badatelé, kněží, sochaři, malíři, spisovatelé, to byli donedávna jediní lidé, kteří vnímali a vykládali realitu pro ostatní lidi trochu jinak, nově, objevně. Elektronická realita je zcela nový jev a na své velké objevitele a tvůrce teprve čeká. Téma COGITO ERGO SUM je více osobní než technické, filosofické (René Descartes). V bodově těsném závěsu byla témata IDENTITA, DENÍK, TAJEMSTVÍ, POZITIVNÍ NEGATIVITA, která rovněž vedou k úvahám o sobě samém, o vlastním životě a jeho směřování… Děkuji všem, kteří se v letošním roce věnovali navrhování témat a finálnímu výběru! RS

Termíny

 • Odevzdání konceptu projektu: 14.3.2021
 • Odevzdání semestrálního projektu a eseje do odevzdávacího systému: 19. 5. 2021, 11:59 (poledne)
 • Odevzdání projektu a eseje na DVD (4GB) nebo na USB flash disku ve tvaru kreditní karty (4GB), esej vytištěn na A4, dohromady odevzdat v průhledné/čiré závěsné fólii na dokumenty A4 (zakládací U obal, “košilka”) : nejpozději do zkoušky
 • Zpětná vazba k projektu (hodnocení umělecké i technické stránky bude autorům poskytnuta přes odevzdávací systém po 19. 5. 2021).
 • Vernisáž výstavy proběhne v termínu podzim 2021 ve skleněné dvoraně mezi budovami A a B areálu ČVUT na Karlově náměstí nebo se vernisáž uskuteční v Dejvicích na venkovní terase CIIRC ČVUT, budova B. Vše bude ještě upřesněno.

Nechte si rezervu

Počítejte s tím, že nahrávání souborů muže trvat i desítky minut. Upload systém může odmítnout nahrání při nedodržení některých níže uvedených podmínek. Případná oprava pak zabere další čas.

Z těchto důvodů doporučujeme začít nahrávat soubory s dostatečnou časovou rezervou.

Za pozdní odevzdání projektu je sankce 2 body do 24 hodin po termínu a 10 bodů později. Body se odečítají od hodnocení u zkoušky.

Koncept

 • Výběr tématu a koncept projektu v rozsahu několika odstavců nahrajete do odevzdávacího systému ve formátu PDF.
 • Po nahrání konceptu se stavte za svým cvičícím na konzultaci (např. po skončení cvičení), kde vám ho schválí nebo doporučí změnu.

Inspirujte se a buďte originální

Podívejte se nejprve na práce vašich kolegů z minulých let do fotogalerie.

PROJEKT a jeho odevzdání

 • Pokud nemáte vlastní fotoaparát, můžete si ho krátkodobě zapůjčit.
 • Deset fotografií připravte k odevzdání ve formátu TIFF bez komprese a bez vrstev.
 • Každá fotografie musí být označena:
  • uživatelským jménem FEL,
  • pořadovým číslem fotografie
  • krátkým popisem obsahu (popisky delší než tři slova mohou být zkráceny).
 • Jména souborů budou tedy vypadat jako novakd1_01_koncert.tif.
  • Řazení fotografií 01 až 10 je povinné.
  • Ve jméně souborů nesmí být použita diakritika! Přípona musí být malými písmeny.
 • Každá fotografie také musí obsahovat původní EXIF záznam doplněný IPTC záznamem s údaji o autorovi, o obsahu fotografie včetně klíčových slov (keywords) a plného názvu fotografie. Neoznačení fotografií bude považováno za nesplnění podmínek!
 • Fotografie musí být připraveny pro tisk (viz následující sekce).

Příprava fotografií pro tisk

Fotografie připravte pro tisk na digitálním Minilabu (jak to vše udělat se naučíte v průběhu cvičení), tedy:

 • s délkou kratší strany přesně 2433 pixelů,
 • zároveň nesmí délka delší strany přesahovat 4228 pixelů
 • dodržujte jednotný poměr stran (pro kompozici na výstavu), výjimky jen v případech s jasným záměrem (uveďte v doprovodném textu)
 • ve formátu RGB s 8 bity na kanál, v barevném prosotru sRGB,
 • přiměřeně doostřené pro tisk na 300 dpi.

Doprovodný text k Projektu

K projektu musí být přiřazen doprovodný text ve formátu PDF o délce jedné strany A5 (naležato, font cca 14pt) popisující vznik či ideu/koncept projektu. Text by měl obsahovat jen název projektu/téma, vlastní popis projektu, datum a jméno autora. Doprovodný text bude viset společně s vystavenými fotografiemi na výstavě, proto věnujte jeho přípravě patřičnou péči.

Cover / Obálka Projektu

Toto je jediné a jedinečné místo v celém předmětu “Zpracování digitální fotografie”, kde se potkává a prolíná fotografický obraz s textem a s grafickým uspořádáním textu v obraze. Někdy je potřeba udělat i výřez ze své fotografie. Jde zde o závěrečnou prezentaci vašeho díla. Za grafické ztvárnění knižních, hudebních a fimových obalů se udílejí významné ceny. Všichni máte k dispozici bezpočetnou inspiraci doma, v knihovnách, na internetu. Obal prodává. Dílo můžete odevzdat i v pytlíku na rohlíky (teď už ne… :)) … nebo v něčem jinak originálním. Originalita táhne! Tvořte a prezentujte se!

Student odevzdávající DVD vytváří cover (titulní stranu a zadní stranu obalu velikosti CD/DVD). Titulní strana obsahuje studentem vybranou ústřední/titulní fotografii projektu, název projektu, jméno studenta, studijní předmět a rok. Zadní strana je volnější, může obsahovat např. obsah DVD, logo ČVUT, část doprovodného textu atd.

Student odevzdávající USB flash disk ve tvaru kreditní karty vytváří cover velikosti A4 (titulní strana a zadní strana). Titulní strana obsahuje studentem vybranou ústřední/titulní fotografii projektu, název projektu, jméno studenta, studijní předmět a rok. Zadní strana je volnější, může obsahovat např. obsah flash disku, logo ČVUT, část doprovodného textu atd.

Cover / Obálka Projektu je odevzdáván vytištěný studentem společně s DVD / USB flash diskem ve tvaru kreditní karty v průhledné čiré/lesklé závěsné fólii na dokumenty A4 (zakládací U obal, “košilka”).

Odevzdání projektu

 • Všech deset fotografií a textový dokument zabalte společně do jediného ZIP souboru a odevzdejte elektronicky přes odevzdávací systém. Limit na celkovou velikost ZIP souboru je 350 MB.
  • V případě odmítnutí systémem nejprve podrobně prostudujte chybový text, odstraňte uvedené nedostatky a opakujte.
  • Pokud si nevíte rady, napište email svému cvičícímu a zkopírujte do něj celý text výpisu chyb ze systému.
  • Projekt sami nikdy neposílejte mailem ani jiným způsobem, je to zbytečné. Odevzdání bude uznáno až v okamžiku úspěšného nahrání do systému.
 • Zároveň předejte cvičícímu kopii fotografií a doprovodného textu/cover na DVD (4GB) nebo na USB flash disku ve tvaru kreditní karty (4GB) (pro archivaci):
  • Mělo by jít o stejný obsah, jako odevzdaný ZIP, jen to nebude zabalené v ZIPu, ale nahrané přímo v kořenovém adresáři nosiče.
  • Navíc musí obsahovat esej (viz. níže).
  • DVD / USB flash disk ve tvaru kreditní karty popište vaším jménem, příjmením, uživatelským jménem FEL, datem zpracování, obsahem.
  • Velikost 10 fotografií na DVD / USB flash disku ve tvaru kreditní karty je omezena pouze velikostí nosiče (tedy např. 10 x 300 MB) s přihlédnutím k dalším doplňkovým textovým a grafickým souborům.
  • Ke grafickému provedení datového nosiče, DVD nebo USB flash disku ve tvaru kreditní karty, se u zkoušky přihlíží.

Proč optický disk (4GB) v dnešní době?

Vzhledem k nezanedbatelnému celkovému objemu dat (např. 10 x 300 MB, TIFF) je to pro nás stále nejpraktičtější způsob pro rychlé hodnocení a zálohování vašich prací, cena média je minimální. DVD lze popsat lihovým fixem, polepit samolepkou, vytvořit jedinečný autorský design (fotografie - text - grafika).

Proč USB flash disk (4GB) ve tvaru kreditní karty?

Cena se přibližuje ceně DVD. USB vstup má na rozdíl od DVD mechaniky téměř každý počítač. Cena je “dorovnávána” neexistencí DVD mechaniky. “Kreditní kartu” lze popsat lihovým fixem, polepit samolepkou, vytvořit jedinečný autorský design (fotografie - text - grafika). Karta je odolná, snadno přenosná a dobře skladovatelná.

TIP : Odevzdávat budete 1 ks, ale udělejte si 1 ks také pro sebe!

Děkujeme, že dodržujete uvedená pravidla. Výrazně nám tím usnadníte organizaci výstavy a zvýšíte také svou šanci na dobré umístění v soutěži.

Ukázky úspěšných Projektů z minulých let najdete v síni slávy.

Odevzdání Projektu je podmínkou pro získání zápočtu. Není zde žádný termín ani sankce.

Projekt student odevzdává cvičícímu.

Projekt ( DVD / USB flash disk ve tvaru kreditní karty a tištěný Cover / Obálka projektu) je odevzdáván společně v průhledné čiré/lesklé závěsné fólii na dokumenty A4 (zakládací U obal, “košilka”).

Hodnocení Projektu

 • Projekt je v týdnech před zkouškou hodnocen individuálně zkoušejícím Romanem Sejkotem.
 • Celkem lze za projekt získat maximálně 32 bodů.
 • Za vynikající OBSAH lze získat až 16 bodů.
 • ORIGINALITA může přinést až 8 bodů.
 • FORMA, zajímavý styl přináší rovněž až 8 bodů.

ESEJ a jeho odevzdání

Nezávisle na projektu píší studenti esej, kterou odevzdají společně s projektem. Na konci semestru student odevzdává esej (na DVD/USB flash disku ve tvareu kreditni karty společně s fotografiemi) na téma Fotografie. Hodnocen bude hlavně obsah, který se může pohybovat od technické, historické či principiálně objektivní hranice, až po hranici psychologickou, filosofickou a čistě subjektivní. Narozdíl od nezaujatých referátů a suchých technických zpráv (na které jste zvyklí) je žádoucí zde projevit vlastní názor na věc.

Esej je literární odborně publicistický žánr středního či kratšího rozsahu, úvaha na určité téma, spočívající v přemýšlení o faktech a jejich hodnocení. Autor eseje posuzuje problém v širším kontextu, komentuje současná řešení a naznačuje nová, často klade otázky a společně se čtenářem na ně hledá odpověď. Esej je tedy jakýsi dialog autora se sebou samým i se čtenářem. Je často psána živým, obrazným jazykem.

Zdroj: Wikipedie

Text má mít minimálně 4000±200 znaků (cca dvě stránky A4). Papírový výtisk eseje pro odevzdání k zápočtu zajistí student. Komentář a konzultace eseje studentovi zajistí zkoušející, pokud o to student během cvičení a kunzultací požádá.

Ukázky esejí z minulých let najdete v síni slávy.

Odevzdání eseje je podmínkou pro získání zápočtu. Není zde žádný termín ani sankce.

Esej student odevzdává cvičícímu vytištěný (minimálně 2 strany A4 textu, může obsahovat ilustrace, z čehož plynou např. 1 až 2 strany navíc), úvodní nultá strana obsahuje název Eseje, studijní předmět, rok, jméno studenta a jeho e-mailovou adresu.

Esej je odevzdáván zvlášť v průhledné čiré/lesklé závěsné fólii na dokumenty A4 (zakládací U obal, “košilka”).

Hodnocení Eseje

 • Esej je v týdnech před zkouškou hodnocen individuálně zkoušejícím Romanem Sejkotem.
 • Celkem lze za Esej získat maximálně 20 bodů.
 • Za vynikající OBSAH lze získat až 10 bodů.
 • ORIGINALITA námětu může přinést až 5 bodů.
 • FORMA, musí to být literární útvar zvaný esej (úvaha, zamyšlení) včetně bezchybného jazyka, přináší rovněž až 5 bodů.

Hodnocení Projektu a Eseje

 • Maximální ohodnocení je dohromady 52 bodů, vynikající základ pro úspěšné složení zkoušky.
 • Dalším bodovým bonusem ke zkoušce je i dobrý výsledek v Soutěži semestrálních projektů, což ale obnáší včasné odevdání fotografií do soutěže!

SOUTĚŽ semestrálních projektů a VÝSTAVA fotografií

 • Odevzdané fotografie budou zhodnoceny ve dvou kolech. Cílem prvního kola je poskytnout studentům zpětnou vazbu a vybrat dvacet nejlepších souborů fotografií pro výstavu a soutěž.
 • Práce všech autorů budou ohodnoceny po umělecké a technické stránce a tato zpětná vazba bude dostupná přes odevzdávací systém. Termín viz výše.
 • Ve druhém kole hodnocení budou vybrány tři nejlepší práce, pořadí ostatních stanovováno nebude.
 • Vybrané nejlepší soubory fotografií budou vystaveny od 14. týdne semestru po dobu několika týdnů.
 • Vernisáž výstavy proběhne ve skleněné dvoraně mezi budovami A a B areálu ČVUT na Karlově náměstí. V případě epidemie vše proběhne v Dejvicích, na venkovní terase CIIRC ČVUT, budova B (termín viz výše). Na vernisáži budou vyhlášeny tři nejlepší soutěžní soubory fotografií a jejich autoři obdrží o umístění osvědčení včetně hodnotných odborných knih.
 • Podmínkou pro účast v soutěži je odevzdání práce v termínu a souhlas s publikací odevzdaných fotografií. Nahráním fotografií automaticky projevíte souhlas ve smyslu §35 autorského zákona v následujícím znění:

Děkujeme, že dodržujete uvedená pravidla. Výrazně nám tím usnadníte organizaci výstavy a zvýšíte také svou šanci na dobré umístění v soutěži!


Stránku udržuje Jan Šochman

courses/a7b33dif/projektaesej.txt · Last modified: 2021/05/14 13:26 by sejkorom