Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

CVIČENÍ (pořadí 1. až 13. pro LS 2021)

K SAMOSTUDIU …

Všechna cvičení byla původně od roku 2009 až do LS 2020 zamýšlena pro běžnou prezenční výuku ve školním ateliéru a v počítačové učebně. Covidové okolnosti nás přinutily ke změnám, neb mnoho studentů již v roce 2020 nemohlo být současně přítomno na on-line výuce - cvičení u nás, jinde a ještě k tomu řešit domácí rodinné - zdravotní problémy. Proto byla cvičení upravena, aby studenti mohli zvládnout cvičení i sami doma, na dálku. K tomu slouží přesný popis úkolů a ilustrace.

„Prvních 10 000 fotografií je nejhorších.”Henri Cartier-Bresson, zakladatel fotožurnalistiky

Věta H. C. B. platila v době vrcholu existence tzv. kinofilmu, kazety s 36 snímky. Po zaokrouhlení nahoru jde asi o 280 filmů po stokoruně, to máme 28 tisíc, s vyvoláním (vývojka, ustalovač) rovných 30 tisíc (nehledě na dobu a společenské systémy, pořád to je hodně peněz. UčMuč to má dnes levnější. Troška elektřiny, že? Rychlejší, rovněž ano. Požízení takového množství fotografií je snažší po stránce materiální, nikoli však duchovní. Nechcete milionkrát za život marně zmáčknout spoušť… Snímejte realitu s rozmyslem!

Cílem cvičení je praktické seznámení se základními technikami a principy fotografické tvorby v ateliéru i u počítače. Získané dovednosti studenti vzápětí využijí při řešení samostatné práce, kterou mezi sebou soutěží. Završením cvičení je pak veřejná výstava nejlepších prací a vyhlášení vítězů na vernisáži na konci semestru.

Jsme schopni vám krátkodobě zapůjčit školní fotoaparát, nicméně možnost využívat vlastní přístroj je velkou výhodou pro průchod předmětem. Fotoaparát by měl mít sáňky na blesk, možnost nastavit manuálně čas, clonu, ISO, white balance a ideálně i fotit do raw formátu.

Cvičící

Roman Sejkot
Email: roman.sejkot@cvut.cz
Web: SEJKOT.com
Více...

Jan Šochman
Email: jan.sochman@fel.cvut.cz
Web: Jéňovo Flickr
Více...

BcA. Petr Neugebauer

Email: neugepet@fel.cvut.cz
Web: neuPhoto
Více...
Michal Neoral
Email: neoramic@fel.cvut.cz
Web: instagram
Více...


Kontakt

Upřednostňujeme dotazy a konzultaci problémů na diskuzním fóru předmětu, které je přístupné po příhlášní do odevzdávacího systému. Fórum slouží ke komunikaci s mezi vyučujícími i mezi studenty daného předmětu navzájem.

Individuální záležitosti s námi můžete komunikovat na mailu dif@cmp.felk.cvut.cz, případně přímo s konkrétními lidmi.

Kdy, kde a jak

Program on-line cvičení je nastaven takto: On-line vysílání “Cvičení 1.” z Ateliéru Dejvice začne dne 15.2.2021 ve 12:45 a potrvá do 14:15. Všechna další následující cvičení v následujících týdnech budou on-line vždy v tomto čase. Cvičení 1. až 13. budou nahrávána a sami si můžete cvičení pro vlastní potřebu rovněž nahrávat. Studenti zapsaní do paralelek mohou své práce konzultovat v době cvičení se svými cvičícími on-line. Cvičící budou v příslušném čase přitomni on-line. Cvičení budou realizována pomocí služby Zoom.us. Zpřístupnění bude studentům předem aktuálně sděleno e-mailem ČVUT.
 • 1. polovina semestru normálně probíhá ve fotografickém ateliéru T2:A3-s123c v Dejvicích. LS 2021 bude realizován on-line. Pokud máte vlastní fotoaparát s možností manuálního nastavení a se sáňkami pro blesk, vemte ho s sebou. V opačném případě Vám půjčíme základní zrcadlovku, pak se bude hodit alespoň vlastní SD karta. Každopádně, možnost využívat vlastní přístroj je velkou výhodou pro průchod předmětem.

Ateliér najdete v suterénu hlavní budovy FEL přímo pod pedagogickým oddělením (to je v přízemí vlevo od hlavního vchodu) Na plánku to odpovídá části T2:A3. Na konci boční chodby je mříž, před ní počkejte, opozdilci zvoňte.

 • 2. polovina semestru se koná v počítačové místnosti KN:E230 na Karlově náměstí. LS 2021 bude realizován on-line. Budeme pracovat převážně v programu Adobe Photoshop, který je v učebně nainstalovaný. Pokud si přinesete vlastní notebook s Photoshopem, může to být pro Vás pohodlnější, připojíte si v učebně druhý monitor, třetí monitor, čtvrtý monitor… Zkuste si doma připojit jako druhý monitor TV, 2K, 4K, 8K … :)

Program cvičení

Cvičení je rozděleno na část uměleckou a technickou. V umělecké části se naučíte základům práce fotografa (nejen) v ateliéru. V technické části se seznámíte se zpracováním fotografií na počítači, konkrétně v programu Adobe Photoshop CS5. Cvičení bude zakončeno samostatným semestrálním fotografickým projektem.

Každé ze zkoumaných témat by vystačilo na několik hodin. Naše cvičení si kladou za cíl vás alespoň uvést do jejich základů.

Všechna ateliérová cvičení jsou popsána a ilustrována v knize - učebnici k předmětu: Roman Sejkot, Václav Hlaváč: Kniha FOTOGRAFIE / od fotogramu k výpočetní fotografii /, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017.

T Datum (po / út) Téma Úkol
Umělecká část
1 15.2. / 16.2. 2021 Úvod do digitální fotografie
4 8.3. / 9.3. Fotografování ve studiu *
5 15.3. / 16.3. Kompozice a zátiší * + koncept Projektu do 14.3.
6 22.3. / 23.3. Produktová fotografie
12 3.5. / 4.5. Architektura *
7 29.3. / 30.3. Portrét *
13 10.5. / 11.5. Tělo
8 6.4. 2021 Reportáž : Velikonoce 2021 *
Technická část
2 22.2. / 23.2. 2021 Zpracování raw
3 1.3. / 2.3. Digitální fotoeditory a formáty
9 12.4. / 13.4. Retuš, fotomontáž *
11 26.4. / 27.4. Správa barev *
10 19.4. / 20.4. Ostření a šum *
12.5. 2021 Rektorský den. Nepovinný Fotovýlet Odevzdání Projektu do 11.5.
14 17.5. / 18.5. 2021 Zápočty. HDR / Panorama Zápočty

Upozornění: Podle Studijního a zkušebního řádu ČVUT je navštěvování přednášek nepovinné. Pro návštěvu cvičení ovšem požadujeme teoretickou znalost procvičované problematiky (podle programu cvičení), která bude vyučována na předcházejících přednáškách. Když student chce, může si látku před cvičením doplnit z doporučené literatury.

Domácí úkoly

 • Ve cvičeních jsou zadávány úlohy k vypracování a samostatnému odevzdání do odevzdávacího systému.
 • Úkoly zpracovávejte průběžně z týdne na týden. Práce neodkládejte. Zpětná vazba od cvičícího je nejúčinnější ihned, lze se ihned poučit z chyb a dále je neopakovat. Cvičení nejsou klasifikována, ale vše je pro vaše dobro.
 • Cvičení povinně k odevzdání jsou označena hvězdičkou (*).
 • Ostatní cvičení lze rovněž odevzdat, budou komentována cvičícími učiteli. Při závěrečné zkoušce bude přihlédnuto zkoušejícím učitelem k odevzdání tzv. nepovinných cvičení přidělením bonusových bodů (za aktivitu v průběhu semestru).
 • Vypracované domácí úkoly nahrajte přes odevzdávací systém nejlépe do dalšího cvičení. Pokud je na úkol nějaký jiný termín odevzdání, najdete ho v systému. Vypracované úlohy nikdy neposílejte mailem. Nemůžeme nahrávat soubory za vás.
 • Součástí domácího úkolu je také výběr fotografií. Prosíme, nahrávejte minimální množství fotografií, které splňují zadání.
 • Všechny nahrané fotografie musí být ve formátu JPEG s delší stranou 800 pixelů a obsahovat EXIF s vaším jménem (pole Author), názvem fotografie (pole Title), klíčová slova (pole Tags). Nevyhovující fotografie mohou být zamítnuty.

  Tip: Pole Author, Title a Tags lze jednoduše nastavit ve Windows ve vlastnostech souboru (záložka Podrobnosti/Details) i pro více souborů najednou. Další možností je použití Adobe Bridge nebo Lightroom, jak si ukážeme na počítačovém cvičení.
 • Pro nahrání zabalte všechny snímky do jednoho zip souboru.
 • Odevzdání úloh prostřednictvím odevzdávacího systému je podmínkou zápočtu. Je nutno nahrát minimálně 8 povinných úloh. Pozdní odevzdání se projeví negativně u zkoušky. V případě nepřítomnosti ji vypracujte doma podle návodu na webu, místo ateliéru můžete použít domácí studio, také lze nahradit některou bonusovou úlohou (platí jen při absenci).
 • Včas odevzdané úlohy budou cvičící každý týden po daném cvičení procházet, a bude-li to na místě, poskytnou v odevzdávacím systému zpětnou vazbu k odevzdané úloze.

Zápočet

Zápočet bude udělen, když student úspěšně odevzdá

 • všechny domácí úlohy ze cvičení,
 • semestrální projekt přes odevzdávací systém i na CD/DVD,
 • esej na téma fotografie a
 • bude mít nejvýše tři absence na cvičení.

Různé


Na tvorbě materiálů pro výuku cvičení se kromě současných vyučujících podíleli i minulí členové týmu DIF: L. Cerman, M. Dočkal, M. Dolejší, P. Doubek, J. Kostlivá, J. Mrhal, Š. Obdržálek, Z. Uhríková, D. Večerka, V. Zýka, P. Zamarovský.

courses/a7b33dif/cviceni/start.txt · Last modified: 2021/04/09 11:37 by sejkorom